Lapszemle

Holtfa nélkül betegebb az erdő

Mi a habitat-fa és miért fontos, hogy elegendő számban legyen belőle az erdőkben? Mi a szerepe a földön fekve korhadó fatörzseknek? Mik eszik a holtfát és mik eszik a holtfaevőket?

Az A4-es formátumú, 40 oldalas, száznál is több kiváló minőségű, színes képpel illusztrált, igényes megjelenésű füzetből ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk. Meg aztán arra is, hogy az Országos Erdészeti Egyesület miért tarja fontosnak, hogy OEE Szaktudás Füzetek címmel most induló sorozatának első számát ennek a témának szentelje. A válasz eléggé kézenfekvő, ahogy azt Kiss László, az Egyesület elnöke a füzet beköszöntőjében is megfogalmazza.

Azért, mert a klímaváltozás, a biológiai inváziók, az időnként hektikus gazdasági folyamatok és az egyre határozottabban megfogalmazódó társadalmi igények az erdőgazdálkodást is új kihívások elé állítják.

Ezek sikeres teljesítéséhez pedig több tudásra, az eddigi gyakorlathoz képest új hozzáállásra, frissített ismeretekre van szükség. Egyértelműen ennek jegyében látott napvilágot a Frank Tamás, Ódor Péter és Csóka György által írt/szerkesztett füzet is, aminek elkészültében Dobrosi Dénes, Kovács Tibor, Ónodi Gábor és Winkler Dániel is közreműködött.

A kiadványt olvasva könnyen és gyorsan megérthető, hogy

a korábban az erdő értéktelen szemétjének tartott álló vagy fekvő holtfa, a lábon korhadó famatuzsálemek, az odvas törzsek mással nem pótolható szerepet töltenek be az erdei biodiverzitás fenntartásában,

ezáltal pedig az erdők ellenálló és alkalmazkodóképességének megőrzésében és erősítésében. Ennek pedig megkülönböztetett súlya van a kedvezőtlen irányú környezeti változások (klímaváltozás, biológiai inváziók) közepette.

A füzet nemcsak az erdészeknek szól, hanem egyéb társszakmák művelőinek, illetve a tágabb nagyközönségnek is. Mert a természetkedvelő hétvégi erdőjárónak is meg kell tanulni más szemmel nézni az odvas facsonkra vagy a földön fekve korhadó törzsekre.

Nekik is meg kell érteniük és el kell fogadniuk, hogy nem egészségesebb, hanem betegebb az az erdő, amiből maradéktalanul eltávolították a habitat-fákat és a holtfát.

Éppen ezért az Országos Erdészeti Egyesület a füzet elektronikus változatát szabadon hozzáférhetővé és letölthetővé tette honlapján (www.oee.hu/kiadvanyaink). Nyomtatott formában pedig korlátozott példányszámban kérhető az Országos Erdészeti Egyesület Titkárságán (titkarsag@oee.hu).

Hirka Anikó
SOE ERTI, Erdővédelmi Osztály

Fotók: Csóka György, Frank Tamás

Forrás: A Mi Erdőnk