Lapszemle

Miért vörös a Vöröskép?

Vitnyéd határában egy emlékhely található, amit Vörösképnek hívnak. Az elbeszélések szerint története Napóleon hódításáig visszanyúlik, egy akkori tragikus esemény emlékét őrzi.
Vöröskép karbantartás

A szerző (balról) későbbi utódjával, Molnár Levente kerületvezető erdésszel

Az öregedő tölgyfa az évek múlásával már csak itt-ott lombosodott ki, míg végül teljesen érzéketlenné lett a tavaszi esőre és napsugárra. Ágai tavaszról tavaszra sorjában levél nélkül maradtak, és már a madaraknak sem adott fészkelőhelyet. Az 1916-os felújítás óta eltelt 76 év, már 1992-t írtunk, amikor a tölgy a kérgétől is kezdett megválni, de így is a falu által megbecsülve őrizte titkát. A lakosság ismét gondoskodott arról, hogy az utókor ne felejtse el a Vörösképet és a legenda tovább éljen. A kezdeményezők között Tóth Kálmán akkori erdészt és Szuchentrunk Mihály vitnyédi származású esperes kanonokot kell kiemelni.

A nagyon rossz állapotban lévő kép felújításához az erdész a fakeretet adta, Mihály atya pedig az időközben eltűnt, gyönyörűen faragott fa korpusz helyett egy új keresztet ajándékozott, amely még abban az évben felkerült a teljesen elszáradt öreg tölgyfára.
öreg tölgyfa

Az öreg tölgyfa tavaly dőlt ki

A falubeliek közül többen azon fáradoztak, hogy az emlékhely megszépüljön, a környékét különböző egzóták (fenyő, hibiszkusz, boróka) ültetésével parkosították. Sok éven keresztül Simon Géza bácsi és felesége ápolták a környezetét, gyakran friss virágot, koszorút helyeztek el a kép alatt. Az erdészet dolgozói nyaranta többször sarlóztak, fűnyíróztak, szebbé téve a helyet. Az öreg tölgy hűségesen tartotta kincsét, míg egy vihar következtében 2023. szeptember 15-ére virradóra feladta, és a természet rendjének engedve kidőlt, maga alá temetve a képet. A Kapuvári Erdészet dolgozói azonnal a helyszínre siettek, hogy a több mint egy méter átmérőjű törzs alól kimentsék azt. A törzs lefűrészelése után szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a kép a zuhanó tölgy súlyától darabokra tört. A maradványokat még azon a napon eljuttattam Horváth József csapodi asztalosmesterhez és Horváth Lajos csapodi kántorhoz, akik soron kívül vállalták a keret és a feszület felújítását, restaurálását. A kép ma újra vörös színben pompázik.

A kidőlt tölgyfától körülbelül 5 méterre, az erdő szélén áll egy 35 centiméter átmérőjű csertölgy. Mintha csak a természet arra szánta volna, hogy az öreg tölgy utódja legyen. A fa környékét az erdészet dolgozói szépen rendbe tették. Még egy hét sem telt el, a restaurált kép már az új fán függött.

Ez év tavaszán szeretnénk a fa környékét parkosítani örökzöldekkel. Mivel a tervek szerint a közeljövőben a kép előtt kerékpárút fog elhaladni, érdemes lenne két padot is oda elhelyezni. Jó lenne, ha pihenés közben az arra járók egy tábláról megismerhetnék a Vöröskép rövid történetét. Így mi is tettünk azért, hogy a legenda tovább éljen!

varazsigek

Szukhentrunk Imre
Fotók: Bene Zsolt, Kisalföld archív

vöröskép

 

Forrás: A Mi Erdőnk