Lapszemle

A víz tudja a dolgát

Már gyermekként meghatározó élményeket szerzett a víz erejéről dr. Goda Péter, és akkor még nem is sejtette, hogy életét a Körös-vidék vízgazdálkodásának fogja szentelni.
Goda Péter

Fotó: Puskás Lajos

A beszélgetés során kitért az egész Körös- vidék mindennapi életét jelentősen befolyásoló vízépítési nagyműtárgyakra is. A tenyészidőszakban szinte kiszáradó Körösök és Berettyó vizével való gazdálkodás csak duzzasztóművek segítségével volt megoldható.

A sikeresen üzemelő gyulai tűsgát mintájára 1906-ban megépült a Bökényi vízlépcső gátja, melynek hajózsilipje a világ legelső, mai napig működőképes vasbeton vízépítési műtárgya.

A ’30-as évek világgazdaságot is megrengető vízhiányának az enyhítésére a Békésszentandráson 1936–1942 között épült vízlépcsőt Horthy Miklós avatta fel. A mű a békési és a csongrádi területekre kiterjedően az öntözés lehetőségét és a vízügyi ökológiát egyaránt szolgálja, mintegy húszezer hektár mezőgazdasági területre kiterjedően. A vízlépcső mellé 2013-ban vízerőmű épült.

Az ismertetett két vízi létesítményen kívül az elmúlt évtizedekben megépültek a Békési és Körösladányi Duzzasztóművek, illetve a Biharugrai fenéklépcső, amelyek a hatásterület öntözési vízigényének kielégítésén kívül kiemelkedő szerepet töltenek be a halastavak vízpótlásában és az adott régió erdeinek ökológiai vízellátásában.

Goda Péter a szélsőséges belvízi időkről is szólt, mikor is a békési gőzös szivattyútelepet fel kellett fűttetni és be kellett üzemeltetni, amiről aztán 1982-ben Vaskor címmel játékfilm is készült.

„Erre azért volt szükség, mert Békést elöntéssel fenyegette a belvíz. Az elektromos üzemű Békés II. szivattyú önmagában nem volt képes ilyen mennyiségű víz átemelésére. Ezért egykori kazángépészekkel újra beindítottuk a gőzüzemű I. szivattyútelepet, aminek köszönhetően a város és környezete megmenekült a belvízi elöntésektől. Eközben épült Magyarország legnagyobb szivattyútelepe, a Békés III., melynek kivitelezésében szintén közreműködtem.”

Goda Péter mérnökkamarai jogosultság birtokában társaival megalapította a Békés-PLANUM Kultúrmérnöki Kft.-t, amely elsősorban mezőgazdasági vízgazdálkodással, üzemi vízrendezéssel, vízpótlással, szennyvízelhelyezéssel, mezőgazdasági ipartelepek vízgazdálkodásával foglakozik.

Számos szakkönyv szerzője, szerkesztője, ezek közül kiemelendő a Körös-Sárréti Útikalauz, mely az alföldi tájról megjelent legelső turistakalauzok egyike.

„Fontos eredménynek tartom a Dalerd Dél-alföldi Erdészeti Zrt. által kezelt, a folyószabályozás után a mentett oldalra került erdőknek az ökológiai vízutánpótlását. A szabályozás miatt a folyót követő erdőtömbökbe, így a mályvádiba és a remeteibe sem került éltető víz. Ezek az állományok komoly vízhiányban szenvedtek. Azonban az eredetileg vízrendezési célokat szolgáló csatornahálózat segítségével sikerült pótolni a vízhiányt. Az árhullám vízkészletéből feltöltött zsilipeken keresztül az erdő csatornája megtelik vízzel, így a súlyosan aszályos években is kellő vízhez juthatnak az erdészet által kezelt erdők. Az ökológiai vízutánpótlás 25 éves eredményeként újra vízjárta a táj, és számos növény- és állatfajnak ad otthont.”

Goda Péter nyugdíjasként is dolgozik, de szabadidejében szívesen kilátogat magánerdejébe, amit annak idején erdőmérnök barátai terveztek meg földbirtokán.

Huszár Mátyás-féle felmérés

Az 1800-as években gazdasági okokból az Alföld városiasodását tűzte ki célul a magyar kormány. Ehhez először a térség vizeit kellett szabályozni, amire Huszár Mátyás mérnök nyert megbízást. Munkatársaival, Vásárhelyi Pál és ifj. Tessedik Sámuel mérnökökkel a szegedi alappontból kiindulva geodéziailag felmérték a Körös–Tisza–Maros közét, olyan pontossággal, amely még ma is megállja a helyét. A Császári parancsra 1823-ban készített vízrajzi értekezésében a Fekete-Körösre vonatkozó megállapításai az egész vízrendszerre helytállóak. Térképszelvényei mai napig segítséget nyújtanak vitás kérdések eldöntésében. A latinul írt dolgozatát 1995-ben a gyulai Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság fordíttatta le és adta közre.

Forrás: A Mi Erdőnk