Hírek

Madarak és fák napja

A hatályos természetvédelmi törvény szerint a madarak és fák napja május 10-e. Testvérünnepe a Föld napjának, célja, hogy a fiatal generáció természetvédelem iránti elkötelezettségének a kialakítása. Az ünnepnap több mint százéves, megszervezésének közvetlen előzménye az az 1902-ben kötött párizsi egyezmény, amely „mezőgazdaságra hasznos madarak” védelmét célozta.

Az egyezménytől felbuzdulva Chernel István ornitológus még abban az évben megszervezte az első madarak és fák napját. Később edukációs keretek közé került az ünnep, köszönhetően Apponyi Albert vallási- és közoktatásügyi miniszter által 26.120/1906 számon kiadott rendeletnek, amelynek értelmében az elemi népiskolákban minden év májusában „természetvédő” és „erkölcsnemesítő” szellemben kellett méltatni a madarakat és a fákat ünneplő eseményt.  

Az I. világháborút követő nehéz évtizedek alatt az ünnep kikopni látszott. Klebelsberg Kuno azonban „felkarolta” a madarak és fák napját, a következő igét terjesztve:

„Újból teljes érvényt igyekszem szerezni annak a fennkölt szellemből fakadó rendelkezésének, mellyel a magyar erdők, mezők dalos madarainak és a fáknak megvédelmezését kívánta elérni akkor, amikor a fogékony gyermeklelket a madarak és fák szeretete felé igyekezett gyöngéden hajlítani”.  

Klebelsberg meggyőződése szerint a hagyomány újraélesztésével „ […]a fa és bokor szeretete elterjed a nép között, mert annak megóvásával és ápolásával együtt önként föltámad és gyökeret ver a nép szívében, értelmében egyaránt a hasznos madarak védelme is.”

Hogy az ünnep napjainkban sem veszett feledésbe, jól láttatja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) által meghirdetett országos verseny az általános iskolai felső tagozatos tanulók számára.

A madarak és fák napja országos verseny célja, hogy versenylehetőséget biztosítson azoknak a természet iránt érdeklődő, általános iskolai felső tagozatos tanulóknak, akik az iskolai órákon, szakkörökön, erdei iskolákban és természetjárás során szerzett tudásukat szeretnék összemérni az ország más részein élő diákokkal. Az országos döntőt Budapesten, május 12-én rendezik meg!

Forrás: magyarmezogazdasag.hu