Lapszemle

Jobb klíma, szebb környezet

Hazánk kiemelt célja az ország fával borított területeinek növelése. Az ország zöldítése nemcsak szebbé teszi környezetünket, hanem komoly klímavédelmi jelentősége is van: az erdők meghatározó szerepet játszanak az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklésében, a szén-dioxid megkötésében, a mikroklíma javításában.

A bel- és külterületi fásításokat egyaránt ösztönzi a 2019-ben meghirdetett, több részből álló Országfásítási Program, amelyben az állami erdőgazdaságok is szervesen részt vesznek erdőtelepítéssel, mintafásítással, szakértelmükkel.

A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. emellett csemetékkel is ellátja a fásítani akaró településeket, vállalkozókat és erdészeteket.

A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. működési területe Bács-Kiskun megye háromnegyed részére kiterjed. A Duna-Tisza köze termőhelyi sajátosságainak következtében a társaságunk által kezelt mintegy 57 700 hektár szétszórtan elhelyezkedő állami tulajdonú erdők nagy részét erdész elődeink mesterségesen hozták létre, többnyire az első világháborút követően. Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy abban az időszakban jogelődünk egy esztendőben 5-6000 hektár erdőt telepített, hogy megkösse a futóhomokot, élhetőbbé tegye a tájat, hosszú távra munkát, megélhetést adva sok ezer családnak. Az akkortájt kialakított erdősítési technológiának és az ezt követő több évtizedes tapasztalatoknak köszönhetően az itt dolgozó erdésznemzedékek jelentős kollektív tudást halmoztak fel, melyet mai napig sikeresen használunk.

Társaságunk az 1990-es években földtulajdonosok megbízásai alapján több mint 7000 hektár erdőt telepített.

Több ütemben

Ilyen előzmények után mondhatnánk azt is, hogy nem ért bennünket nagy meglepetés, amikor 2019 áprilisában Nagy István agrárminiszter és Zambó Péter földügyekért felelős államtitkár a bugaci erdőterületünkön tartott jelképes, szezonzáró faültetés keretében bejelentette, hogy az erdőgazdasági ágazat irányítása a jövőben kiemelt figyelmet fordít az erdők fejlesztésére és az új erdők telepítésére. A kormány egyik fő célja az ország fával borított területeinek növelése, hiszen a klímaváltozással kapcsolatos kedvezőtlen hatások elkerülésére ez az egyik leghatékonyabb megoldás, különösen a mára szinte félsivataggá vált Alföldön. A bugaci bemutatón elhangzott, hogy a 2019-ben országosan elültetett 42 millió facsemetéből 6,5 millió darab, a teljes mennyiség több mint 15 százaléka a KEFAG Zrt. csemetekertjeiből származott.

A 2019 áprilisi bejelentés folytatásaként az Agrárminisztérium többlépcsős Országfásítási Programot dolgozott ki, melyen belül jelentős szerepet szánt az állami tulajdonú erdészeti társaságoknak is.

Az Országfásítási Program egyik kiemelt eleme a Településfásítási Program, valamint több klímavédelmi célprogramot is tartalmaz, mint az erdőtelepítési mintafásítások, az önerdősült területek erdővé alakítása, valamint minden megyében az újszülöttek erdejének kialakítása.

Az ország erdősültségének növelése érdekében már 2019 őszén (rendkívüli módon) 80-130%-kal megnövelték az erdőtelepítések Vidékfejlesztési Programon belüli támogatási egységárait. A támogatások növelése azt a célt szolgálja, hogy az ország fával borított területe a jelenlegi 21-ről 27%-ra növekedjen a következő 20 évben. Az intézkedés hatására trendforduló zajlott le az erdőtelepítésekben – az állami telepítések mellett a jelentős területi potenciállal rendelkező magángazdálkodók ismét kedvet kaptak a faültetésre.

Zöldülnek a kistelepülések

2020. június elején az agrárminiszter a Juniperus Parkerdészetben hivatalosan is bejelentette a Településfásítási Program megnyitását. Ezzel a rendszerváltozás óta a legnagyobb belterületi fásítási program vette kezdetét.

Az 500 millió forint keretösszegből 12 ezer sorfát igényelhettek a 10 ezer főnél kevesebb lakosú települések.

A parkerdészetünkben korábban megnevelt sorfákat, az ültetéshez szükséges eszközöket és azok kiszállítását társaságunk vállalta a szaktárca megbízásából.

A települések fásítása során megmutatkozott, hogy milyen erős a társadalmi igény a zöldterületek bővítésének támogatására, akár egyetlen fa elültetésére, amivel az önkormányzatok hozzájárulhatnak az egészségesebb, élhetőbb környezet megteremtéséhez és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez. Emellett fontos, hogy a fák elültetése és gondozása erősíti a helyi közösségeket. Büszkén mondhatjuk, hogy a program sikeresen lezárult. A fákat tavaly ősszel és idén tavasszal kiszállítottuk, azokat a helyi közösségek elültették. A program közel 500 település zöldítéséhez járult hozzá 10-30 fával. A kezdeményezés olyannyira népszerű volt, hogy az Agrárminisztérium 2021 júniusától folytatja a programot, ráadásul kétszeres keretösszeggel, így további 24 ezer sorfa ültetésére lesz lehetőség a tízezer fő alatti lakosú településeken.

Az Agrárminisztérium által meghirdetett Országfásítási Program kapcsán társaságunk különböző mintafásítások létesítésében is részt vesz.

Ennek keretében a 2019/2020. évi ültetési szezontól a 2021/2022 szezonig bezárólag összesen 51 hektár új erdőt telepítettünk. Emellett pedig közel 15 hektáron megkezdtük az olyan területek erdővé alakítását, ahol természetes úton valamilyen fás szárú növényzet már megjelent. Ezeken a helyszíneken jellemzően őshonos csemeték kiegészítő ültetésével és az inváziós fajok visszaszorításával segítjük a területek immár teljes mértékű, az erdőtörvény előírásainak is megfelelő erdővé való átalakítását.

Tavaly az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítással együttműködve egy hektáron fenyőelegyes, kemény- és lágylombos főfafajokból álló emlékerdőt létesítettünk a Dél-Kiskunsági Erdészet területén, Tompa községhatárban.

Az elmúlt két esztendőben létrehozott erdőtelepítések hozzájárulnak az ország erdőterületének növekedéséhez, emellett a klímaváltozás negatív hatásait is ellensúlyozzák.

Az erdősítések által kialakuló új életközösségek nemcsak több szén-dioxidot kötnek meg, de a táj természeti értékét is jelentősen növelik. A felsorolt erdőtelepítések során hozzávetőleg 470 ezer, kétharmad részt őshonos, elsősorban szürke nyár és egyéb lágy lombos fafajokat, ezenkívül szárazságtűrő feketefenyő- és akáccsemetét ültettünk el. Társaságunk a saját vagyonkezelésében lévő szántó és legelő művelési ágú területein további erdőket képes telepíteni, amelyek gyenge termőhelyi viszonyaik miatt nem, vagy csak korlátozottan alkalmasak mezőgazdasági művelésre.

Újszülöttek erdeje

A mintafásítások mellett Bács-Kiskun megyére vonatkozóan további 32 ezer darab erdészeti facsemete ültetésével kapcsolódunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Agrárminisztérium által indított „Újszülöttek erdeje” elnevezésű alprogramhoz. Ennek keretében évente minden újszülött
után legalább 10 facsemetét ültetünk, ami országosan évente 1 millió facsemetét jelent.

A program 2030-ig tart, ez országszerte legalább 10 millió facsemete elültetését jelenti.

A KEFAG Zrt. az Országfásítási Programhoz kapcsolódóan, a többi állami erdőgazdasággal együtt, a következő években is folytatja az erdőtelepítéseket, ezzel is hozzájárulva az ország zöldítéséhez és a klímavédelmi célkitűzések megvalósulásához.

Koczka Zoltán

termelési vezérigazgató-helyettes

Forrás: A Mi Erdőnk