Lapszemle

Erdészettörténeti mérföldkő

Az 1920. évi trianoni békediktátum kapcsán az erdészeti szakemberek többségének a példa nélküli területelcsatolások jutnak elsőként az eszébe. Az erdőterület mintegy 85%-át elvesztettük, egyebek között az erdővel borított teljes Kárpát-hegykoszorút a Dévényi-szorostól a Kazán-szorosig.

Trianon iránti fájdalom azonban jóval több ennél. 1920-ban egy évszázad alatt felépített komplex ágazati rendszer, a 19. század második felének, végének egyik nemzetgazdasági húzóereje veszett oda csaknem teljes egészében.

Nem lehet megkerülni az emberi sors-drámákat sem, sok ezer erdészeti szakember személyes és családi tragédiáit, a haza és a kiút keresésének rögös útjait.

Az Országos Erdészeti Egyesület által a 100 éves évfordulóra megjelentetett kötetben fiatal történész-levéltáros-muzeológus kutató szerzőgárda mutatja be Trianon valódi arcát. A legfrissebb forráskutatási eredmények tükrében összefoglalják a békediktátum magyar erdőgazdaságra gyakorolt sokrétű hatásait, a veszteségek mélységét, és a megcsonkolt ország jövőt kereső első lépéseit, ezzel is tisztelegve a korszakban élt erdész elődök emléke előtt.

A kötet feltárja az ágazat egyes alrendszereit ért veszteségeket is, például az erdészeti szakszemélyzet, szakoktatás és kutatás, illetve az ingatlanvagyon, az eszközvagyon, a gazdasági-üzleti-fakereskedelmi láncolatok, továbbá az erdészeti szervezet vonatkozásában.

Az igényes korabeli fotókkal és iratanyagokkal gazdagon illusztrált, az Országos Erdészeti Egyesület újabban megjelenő kiadványainak színvilágát és igényes megjelenését hordozó könyv mintegy 300 oldalas terjedelemben jelent meg.

A kiadványba ágyazott archív fényképek, térképek, rajzok, kimutatások, ábrák – az illusztráláson túl – a képekben elbeszélt történelmet képviselik, a magyar erdészet trianoni megcsonkításának veszteségkataszterében.

A kiadvány az Agrárminisztérium, az OTP Bank Nyrt. anyagi támogatásával, az Országos Erdészeti Egyesület hozzájárulásával, valamint a MEGOSZ közreműködésével valósulhatott meg. Szerzői: Ásványi Szabolcs levéltáros, Balogh Róbert történész, politológus, Homor Péter levéltáros, Tóth-Bartos András történész-muzeológus.

Nagy László, Sárvári János

Forrás: A Mi Erdőnk