Lapszemle

50 év története

A fél évszázados jubileum apropóján igényes megjelenésű, a teljes időszak történetét átfogó kiadványt adott ki az év végén a Zalaerdő Erdészeti Zrt. A könyv részletezi az elmúlt évtizedek eredményeit, nehézségeit, bemutatja az öt erdészet tevékenységét és munkatársait.

A szerzők taglalják egyebek mellett az egyes tevékenységi körök jellemzőit, a termelési technológiák és eszközök fejlődését, a vállalat eredményeit, az erdészeti egységek történeti vonatkozásait és a szervezeti változásokat.

A bemutatott ötven év alatt sokat formálódott a szakmai ismeretanyagunk, a tudomány és az alkalmazott technika.

Olvashatunk arról, miképpen tudott lépést tartani a fejlődéssel a méreteiben megnövekedett vállalat. Megismerhetjük az egyes tájegységek jellemzőit, a gazdálkodást befolyásoló változó természeti tényezőket, és az éghajlati hatásokat.

Az ajánlóban Nagy László nyugalmazott gazdasági igazgató úgy fogalmaz:

„A könyv emléket kíván állítani a zalai erdőkért dolgozó embereknek, mert az elért eredmények, a megvalósuló fejlődés a természetet és az erdőt tisztelő, jól felkészült szakemberek nélkül nem jöhettek volna létre.

(…) Őszintén hiszem, hogy a könyv méltó emléket állít azoknak, akik részesei voltak az elmúlt ötven évnek, kellő biztatást ad a jelen formálóinak, és a jövőben is mindig lesznek jól felkészült, az erdészeti munkát szervező, irányító és megvalósító szakemberek.”

A leírásokat modern illusztrációk és szemet gyönyörködtető fotográfiák színesítik, köztük a csodálatos zalai táj számos képével.

A könyv szerkesztése közben a Zalaerdő archívumából igazi kincsek – számos
fekete-fehér fotó, korabeli kimutatás és esetleírás – kerültek elő, amelyek közül jó néhányat szintén megjelenít az album.

A kötet összeállítása nagyjából egy évet vett igénybe, és igazi csapatmunka volt. Az egyes fejezetek megírására a szerkesztők a legilletékesebb jelenlegi, illetve nyugalmazott munkatársakat kérték fel, akiknek tudása és munkája is hozzájárult a társaság működéséhez, sikereihez ezen évtizedek folyamán.

A koronavírus-járvány miatt meghozott intézkedések okán 2020-ban sajnos elmaradt a Zalaerdő Zrt. jubileumi rendezvénye, ahol a kötet ünnepélyes bemutatását is terveztük.

Amint a helyzet megengedi, pótolja a társaság az eseményt.

Steyer Edina

Zalaerdő Zrt.

Forrás: A Mi Erdőnk