Lapszemle

Boldogságmorzsák egy életre

A ’80-as évekre az erdész szakma jókora kommunikációs deficitet halmozott fel. Mulasztásaink pótlására több lehetőség is kínálkozott, közülük az egyik legbiztatóbbnak a környezeti nevelésbe való bekapcsolódás tűnt. Miért is? A kutatások szerint az egyedfejlődés során az ember a környezeti kérdések iránt 4 – 10 éves korban a legnyitottabb, ráadásul akkor még nincs előítélete.

A pedagógus és erdész szakma közt sok a hasonlóság, hisz gyermekeink nevelése, fejlesztése, valamint az erdővel való fenntartható gazdálkodás egyaránt hosszú távra szól, és nagy hitet követel meg művelőitől.

Az erdei iskolák számos változata ismert, az erdész szakma a lehetőségeinek és ideológiájának megfelelően az erdőre korlátozta megvalósításuk helyszínét. Innen származik az általunk használt „erdészeti erdei iskola” elnevezés. Természetesen ez sem egytényezős döntés. Gondoljunk csak a holisztikus megközelítést előtérbe helyező Lehoczky János-féle erdei iskola fogalomra, mely a többnapos terepi ismeretszerzést közös cselekvéshez köti. Az erdő a Kárpát-medence leggazdagabb, legváltozatosabb ökológiai objektuma.

Az erdő kerek egész, kerekerdő. Nem elhanyagolható a gyakorlatorientált, élményközpontú megközelítésre nyíló számtalan lehetőség.

Rendkívül fontosnak tartjuk azt is, hogy a problémafelvető pedagógiai eszközök mellé felvonultatjuk az erdőgazdálkodást mint a fogyatkozó természeti erőforrással történő gazdálkodásról szóló, élő, folyton alakuló esettanulmányt.

Ez utóbbi gondolat megérdemel még egy kis kiegészítést. A 18. század elejétől számíthatjuk azt a 300 éves törekvést, amely az akkor vészesen megfogyatkozott erdők ügyének rendezését célozta. Azóta természetesen rengeteget változott a társadalom erdővel szemben támasztott elvárása és vele együtt a változó igényekre adandó helyes erdőgazdálkodási válasz is. Az erdészeti erdei iskolák látogatói számára nem a szakmai megoldásokat akarjuk mi, erdészek átadni, hanem azt a gondolkodási sémát, amivel akár a családi háztartást is fenntartható módon lehet megtervezni, vezetni.

Az erdészeti erdei iskolák kapcsán gyakran felbukkanó igény a kaland megfogalmazása, értelmezése.

Kommunikációs világunk harsány, üvöltő megközelítése helyett az apró, lábunk előtt heverő, mindenütt rendelkezésre álló felfedezéseket igyekszünk előtérbe helyezni.

A fölnövő nemzedék boldogságkeresését segítve fontosnak tartjuk a figyelmes szemlélődés, részvétel képességének kialakítását. Hitünk szerint az ily módon nyitottá váló gyermek, majd a felnőtt is folyamatosan hozzájuthat boldogságmorzsákhoz a környezetéből, ami megelégedett, boldog, sikerekkel megerősített kiegyensúlyozott életet eredményez.

Az Országos Erdészeti Egyesület 1996-ban megalakult Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya összefogja azt a mintegy száz szakembert, akik szerte az országban ennek az ügynek harcosai. Hogy ez a tevékenység mindenütt szinte azonos színvonalon, hasonló üzenetekkel működjön, a szakosztály az Agrárminisztérium jogelődjével minőségbiztosítási rendszert hozott létre. Ehhez a jogos állami tulajdonosi elváráshoz néhány magán erdőgazdaság is csatlakozott a későbbiekben.

A minősített erdészeti erdei iskola cím garanciát is nyújt a pedagógusoknak és a szülőknek, hogy megfelelő minőségű ellátást és magas színvonalú programokat kapnak. A rendszer működtetése lehetőséget ad a résztvevő szervezetek számára a fejlődés mérésére és ösztönzésére.

A szakosztály megköveteli, de biztosítja is az erdészeti erdei iskolák személyzetének kötelező továbbképzését. Nem szabad megfeledkezni az erdészeti erdei iskolák azon hatásáról sem, hogy az ott közreműködő gyakorló erdész szakemberek is elméleti és gyakorlati ismeretekkel bővíthetik tudásukat.

Az erdészeti erdei iskolák fő üzeneteit tartalmazó programokat nevezzük erdőpedagógiai foglalkozásoknak. Melyek is ezek a témakörök? Az erdei életközösség, az erdő mint megújuló természeti erőforrás, az erdő és az ember, az erdő és a klíma, a fenntartható erdőgazdálkodás, valamint az erdész munkája. Jelenleg 33 minősített erdészeti erdei iskola működik az országban. Az erdészeti erdei iskolákban 2010 óta több mint a kétszeresére növekedett a látogatók száma, 2017-ben meghaladta a 82 600-at. A hálózatról a www.erdeszetierdeiiskolak.hu oldalon tájékozódhatunk. Jó hír, hogy ma is terveznek, építenek új erdészeti erdei iskolákat az erdőgazdálkodók és további meglévők is törekednek a minősítés megszerzésére. Ugyancsak biztató, hogy jelenleg is van erdőpedagógiai szakmérnök és szakvezető képzés a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán.

Együtt fejlődik tehát a műszaki háttér, a szellemi muníció és a mindezeket működtető szakembergárda.

Befejezésül, az erdei iskola lényegének megvilágítására hadd idézzem Lehoczky Jánost, aki egy konferencián így fogalmazott: az erdei iskola az, ahova készülünk, és ahova megérkezünk. Hozzátenném még, hogy ahol kalandosan tanulunk, ahonnan visszaérkezve, hónapokig élünk a szerzett élményekből, tudáselemekből. Esetleg évekig vagy akár egy életen keresztül.

Puskás Lajos, elnök
OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály

Forrás: A Mi Erdőnk