Lapszemle

Minden gyermek érték

Az élményszerű oktatásban hisz. A természeti ismeretek átadását a terepen kezdi, aztán az ott látottakat, hallottakat átbeszéli diákjaival a tanteremben. Horváth Ernő csaknem 50 éve bővíti kicsik és nagyok biológia- és természetismereti tudását. A gyerekek iránt érzett szeretete és gondviselése nyugdíjasként is minden szavában, cselekedetében tetten érhető.

Két bátyjához képest meglehetősen későn született Horváth Ernő, és mivel természetszerető édesapját igen korán, háromévesen elvesztette, édesanyja jobb munkalehetőség reményében a három fiúgyermekkel Tüskevárról Budapestre költözött. Az elemi iskolát így a fővárosban járta ki, és szabad idejében rengeteget bóklászott a közeli Városligetben, hogy szemlélhesse a természet megannyi csodáját.

A számára oly kedves nyári táborokat pedig a Szigligeti vár környékén töltötte, az ott szerzett élmények élesztették fel benne később, hogy biológia-testnevelés tanár szeretne lenni.

Egyetemi tanulmányait Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem biológia-mezőgazdasági szakán, nappali tagozaton végezte, ez idő alatt megélhetését épületfűtőként, munkaterápia-vezetőként biztosította. A főiskolán ismerte meg szintén pedagógusként végzett feleségét, Nagy Esztert, akivel a diploma megszerzése után Tiszapüspökibe költözött. Biológiatanárként kapott állást, és az itt elöltött 8 éves tanári pályája alatt természetkutató szakkört szervezett a diákoknak, a település korábbi gátőrházában pedig létrehozta az Ördögszekér Oktatóközpontot, aminek 2000-ig volt a vezetője. Később a Tiszapüspöki Általános Művelődési Központ igazgatójaként feladatai közé tartozott az ÁMK intézményeinek irányítása, a szakiránynak megfelelő tanítás, miközben megyei biológiai szaktanácsadóként is tevékenykedett.

Pályáját a NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészeténél folytatta. Nevéhez fűződik a helyi erdészeti erdei iskola, vagyis az Erdei Művelődési Ház szakmai körökben való elismertségének megteremtése, az általa irányított Bagolyvár Vadaspark fellendítése, valamint részt vett a Kerek-tó világa című multimédiás oktatói segédanyag tartalmának meghatározásában.

„Mindvégig igyekeztem, Wass Albert szavaival élve, látó embereket nevelni”

A legnagyobb elismerés

Szakmai pályafutását és kiemelkedő elhivatottságát egyebek mellett Kiváló Erdőpedagógus díjjal, az Alföldi Erdőkért emlékéremmel, Kaán Károly-emlékéremmel és Miniszteri Elismerő Oklevéllel díjazták. Számára azonban a legnagyobb elismerés, három gyermekének és hét unokájának nevelésén túl, hogy felesége minden helyzetben rendíthetetlenül segítette, mind szakmájában, mind magánéletében máig mellette áll.

„Minden gyermekben ott az érték, csak felszínre kell hozni! Ezért erdőpedagógiai és környezeti nevelési tevékenységünket szinte minden korosztályra kibővítettük, így óvodásoktól egészen középiskolásokig, sőt a nyugdíjasokig, mindenki számára életkorának megfelelő programokat szerveztünk. Az óvodákkal közösen szervezett családi napokon a kicsik a szüleikkel, nagyszüleikkel közösen vettek részt. Az oktatási intézményekkel is remek kapcsolatot ápoltunk, közösen írtunk pályázatokat, amik később megteremtették a foglalkozások pénzügyi finanszírozását” – mutatta be Horváth Ernő a szolnoki erdőpedagógiai modellt.

Szakmai hitvallása, hogy játékos tapasztalatszerzéssel hívja fel a gyerekek figyelmét a természet sokszínűségére.

A legkisebbeknek egy mesetörténet eljátszása is segít a természet megismerésében: ha rövid időre állatok „bőrébe bújva” élelmet keresnek az erdőben, szinte észrevétlenül megtanulják, melyik állat hogyan él és mivel táplálkozik.

Véleménye szerint az effajta élménypedagógiai foglalkozások egyre népszerűbbek, ugyanis az önálló felfedezés öröme és a személyesen tapasztalatszerzés hatékonyabb, mint egy jól kialakított, irányított foglalkozás.

„Fontosnak tartom, hogy ilyen foglalkozások alkalmával jól ismerjük a terepet, az erdőt, az éppen időszerű témákat pedig igazítsuk a különféle korosztályokhoz, és tudjunk újat mutatni nekik. De talán a pedagógus hivatás legfelemelőbb élménye, amikor egy-egy gyermek érdeklődését olyannyira sikerül felkelteni, amivel elindítjuk azon az úton, amely majd hivatásszerűen az erdőbe vezet. A természetkutató szakköreimen résztvevők közül továbbtanuláskor többen választották az erdőmérnöki, biológusi, vagy állatorvosi pályát.”

Horváth Ernő nevelési filozófiájában a tájember-település kölcsönhatása kiemelt szerepet tölt be, ugyanis más régiók környezeti jellemzői, az ott élők hagyományai és szokásai meghatározzák a természethez való hozzáállásukat. Ez a kölcsönhatás egészen más, mondjuk, a délnyugat- és az északkelet-magyarországi régióban. Ezen túlmenően az erdészeti kultúra és munka megismertetését is beleszőtte előadásaiba, ami személyes tapasztalatai miatt vált számára fontossá.

„Amikor pedagógusként a Szolnoki Erdészethez kerültem, az erdészeket, erdőmérnököket olyan szakembereknek ismertem meg, akik emberileg és szakmailag is elkötelezettek a munkájuk iránt. Szervezetileg zárt közösséget alkotnak, ugyanakkor kapcsolatot tartanak a helyi emberekkel.

A közös munka során persze adódtak kérdések, témák, amiket erdész és pedagógus szemmel másként láttunk, de egymásra kölcsönösen hatva sikerült közösen megvalósítani az elképzeléseket. Merem kijelenteni, sok erdésznél a szakmai tudás bizony pedagógiai érzékenységgel is társul”

– vallja Horváth Ernő.

Pályafutása során számtalan verseny, vetélkedő és pályázat meghirdetésével, valamint a pedagógusok részére szervezett szakirányú előadásokon, továbbképzéseken, nemzetközi szemináriumokon keresztül népszerűsítette az erdei iskolát. Kiemelendő a Madarak és fák napi verseny regionális fordulójának és a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetvédelmi Verseny Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei fordulójának szervezése és lebonyolítása. Az Országos Erdészeti Erdei Iskolai Szakosztály bizottságának tagjaként az erdei iskolák szakmai minősítését 2016-os nyugdíjba vonulását követően is segíti.Horváth Ernő pályafutásának zárásaképpen Thomas Carlyle-t idézte:

„Amikor a tölgyet kivágják, az egész erdő visszhangzik az eséstől, de száz makkot vet csöndben egy észrevétlen szellő.”
Forrás: A Mi Erdőnk