Hírek

Az „igazvadász” tízparancsolata

A vadászatot a jogszabályok mellett erkölcsi és etikai követelmények is rendszabályozzák, amelyek természetes velejárói a vadászati kultúrának, mely a magyar örökség elidegeníthetetlen része. Az említett követelményeket etikai kódexben foglaltatták, és minden vadászember számára betartandók, akár írott vagy íratlan formájukban.

Az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) és a Vadászati Kulturális Egyesület (VKE) közös munkájaként kialakított egy vadászetikai kódexet, amely a vadászetikai normák, etikettek, illetve szabályok összefoglalásával kíván a jelen és a jövő vadászai számára iránymutatást nyújtani a magyar „igazvadászok” viselkedéskultúrájáról.

A kódex 2013-ban került nyilvánosság elé, de a benne foglaltatott eszmék régmúltba gyökeredző hagyományokon és tradíciókon alapulnak. A kiadvány átfogó, több pontban, több aspektusból részletezi az alapelveket, a vad és vadász, a vadász és vadászeb, a vadász és vadász kapcsolatát, a vadászatok során alkalmazandó viselkedést, valamint a vadász és a természet közötti harmóniát.

Nem feledkezhetünk meg az „igazvadász” tízparancsolatáról sem, mely a következő pontokból áll:

1. Ismerd meg és óvd a természetet, mely nemcsak életünk kerete, de a sokszínű földi élet, benne az emberi faj fennmaradásának előfeltétele.

2. Szeresd és tiszteld az élet minden formáját – ismerd el és tedd életed vezérlő csillagává a vadon élő állatok méltóságának elvét.

3. A vadász nem válhat gyilkossá. A vadász a vadon élő, vadászható állatok “kertésze”, akinek a kezében a puska nem gyilkos fegyver, hanem szerszám, amellyel megakadályozza a túlszaporodást, eltávolítja az adott állományba nem illő egyedeket, és amellyel birtokba veszi az “érett gyümölcsöket”.

4. A vadászat nemcsak szenvedély, sport és gazdasági ágazat, hanem szakma, sőt tudomány is, az igazvadász élete éppen ezért folyamatos ismeretgyűjtés és tanulás.

5. Adj esélyt a vadnak! A vad nem ellenséged, a vadászat nem háború. A legmodernebb technikai eszközök alkalmazása bérgyilkossá zülleszt.

6. Tanúsíts önmérsékletet! A vadászat élménygazdagsága és szépsége nem az elejtett vad mennyiségétől függ.

7. A biztonság mindennél előbbre való. Az önfegyelemnek korlátoznia kell a szenvedélyt. Nincs jogod másokat veszélyeztetni!

8. A vad halála ünnep és gyász. Add meg az elejtett vadnak járó tiszteletet, ismerd meg és ápold a vadászat nemes kulturális hagyományait.

9. Magánemberként is éld az igazvadászok életét: légy mértéktartó és fegyelmezett. Ne adj okot arra, hogy a vadászellenes érzelmek felerősödjenek.

10. Minden állat- és természetbarátot, a természet és környezetvédelem minden hivatásos és önkéntes munkatársát tekintsd szövetségesednek. Tiszteld – és ha lehet, segítsd is – a vadászterületeden gazdálkodók munkáját.

Ennek tükrében, és ezeknek a pontoknak a maradéktalan betartásával senki nem vádolhatja a vadásztársadalmat pejoratív, az illetlenségen jócskán túlmutató jelzőkkel, mint amiket egyre sűrűbben lehet tapasztalni a különböző közösségi platformokon. A különböző médiumoknak is rendkívüli szerepe van a közös, jól működő és érthető kommunikációban, mely során

törekedni kell a vadászat fontosságának elfogadtatására és a különféle ellenérzések eloszlatására.

Az OMVK és a VKE etikai kódexét bővebben a következő ezen a linken lelhetik fel az olvasók.

Forrás: magyarmezogazdasag.hu