Hírek

Módosult az erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések pályázat

A Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult az „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” elnevezésű (VP4-12.2.1-16 azonosító jelű) felhívás. Az alábbiakban a NAK összefoglalja a módosítás tartalmi részleteit.

1. A felhívás módosítására részben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleti szabályozásának időközben hatályba lépő változásai miatt került sor – írja a nak,hu. Ennek részeként  a felhívás 1. számú mellékletében (Fogalomtár) módosult az „erdőtelepítési kivitelezési terv”, és az „erdőterv” fogalmak meghatározása;  az erdőtörvény végrehajtásáról szóló rendeletek változásával összhangban módosult a felhívás 2. számú melléklete (Jogszabályok gyűjteménye).

2. A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet II. 2. számú bekezdése, és ennek következtében a támogatásban részesülők monitoring bejelentési kötelezettsége törlésre került.

3. A felhívás 3.4.1.1  Műszaki és szakmai elvárások fejezet II. 3. bekezdésének módosítása eredményeként nem kell kötelező képzésen részt vennie azon támogatást igénylőnek, aki az ÚMVP keretében meghirdetett Natura 2000 erdő képzésen már részt vett. A rendelkezés a módosított felhívásban 2. bekezdésként szerepel.

4. A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. 6. bekezdésében módosultak a jogosultsági feltételek. A módosítás célja az volt, hogy az 50% vagy azt meghaladó állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló erdőrészletek ne legyenek teljes mértékben kizárva a támogatásból, a magántulajdonban álló tulajdoni hányadoknak megfelelő részterületre igényelhető legyen a támogatás. A módosítással kapcsolatban meg kell jegyezni azonban azt, hogy az új szöveg a jelenlegi tartalommal nem értelmezhető, így a felhívás további módosítása várható. A módosított szöveg ugyanis az érintett erdőrészleteket illetően eltérő szektorba tartozó tulajdonosok helyett eltérő szektorba tartozó erdőgazdálkodókat említ, ami a hatályos szabályozás alapján kizárt.

5. A felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre fejezetből törlésre került egy figyelemfelhívást szolgáló bekezdés, amely arról szólt, hogy többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
6. A felhívás 5.1. A támogatás formája fejezetben megváltozott az euró/forint átváltási arányra vonatkozó rendelkezés.

7. A felhívás fenti változásaival összhangban módosult továbbá a támogatói okirat.
A módosításról szóló tájékoztatás elérhető itt .
Forrás: nak.hu