Hírek

Óránként 800 focipályányival kevesebb erdő

Az Európai Bizottság átfogó közleményt fogadott el, amelyben meghatározta a világ erdőinek védelmét és helyreállítását célzó intézkedések új keretét.

A testület kiemeli, hogy a szárazföldi fajok 80 százalékának otthont adó erdők hozzájárulnak a világ népessége mintegy negyedének megélhetéséhez, valamint létfontosságúak az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében tett erőfeszítéseink szempontjából.

A most bejelentett megerősített megközelítés a kínálat és a kereslet szempontjából is foglalkozik a kérdéssel és válasz a világ erdőségeinek folyamatos és széles körben zajló pusztulására.

1990 és 2016 között a világ erdőterületei 1,3 millió négyzetkilométerrel csökkentek. Ez óránként megközelítőleg 800 futballpályányi területnek megfelelő csökkenést jelent. Az erdőirtás fő oka az élelmiszerek, a takarmányok, a bioüzemanyagok, a faanyagok és más áruk iránti kereslet.

Az erdőirtással összefüggésben keletkező üvegházhatásúgáz-kibocsátás az éghajlatváltozás második legjelentősebb előidézője, ezért az erdők védelme a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségeink teljesítésének számottevő részét képezi. Gazdasági és társadalmi szempontból az erdők a világ népességének mintegy 25 százaléka számára biztosítanak megélhetést, emellett pótolhatatlan kulturális, társadalmi és spirituális értéket képviselnek.

A bizottság célja kettős: a meglévő erdők – különösen a természetes erdők – egészségének megóvása és javítása, valamint a fenntartható, biológiailag sokszínű erdőtakaró növelése világszerte. A bizottság öt prioritást határozott meg.

1. az uniós fogyasztás szárazföldi lábnyomának csökkentése, valamint az erdőirtástól mentes ellátási láncoktól származó termékek fogyasztásának ösztönzése az Unióban;

2. arra irányuló erőfeszítések az előállító országokkal együttműködve, hogy csökkenjen az erdőkre nehezedő nyomás, valamint az uniós fejlesztési együttműködés ne idézhessen elő erdőirtást;

3. az erdőirtás és az erdőpusztulás megállítására és az erdők helyreállításának ösztönzésére irányuló nemzetközi együttműködés fokozása;

4. a finanszírozás átcsoportosítása a fenntarthatóbb földhasználat támogatása érdekében;

5. az erdőkkel és az azokhoz kapcsolódó árucikkek ellátási láncaival kapcsolatos információk rendelkezésre állásának, minőségének és elérhetőségének javítása, valamint a kutatás és az innováció támogatása.

A bizottság megvizsgálja az EU fogyasztásának csökkentését és az erdőirtástól mentes ellátási láncokból származó termékek használatának ösztönzését célzó fellépési lehetőségeket.

Egy olyan, több érintett felet tömörítő új platformot hoz létre, amely az erdőirtás, az erdőpusztulás és az erdőnevelés kérdésével foglalkozik az érintettek széles körének bevonásával.

A bizottság szorosan együtt fog működni a partnerországokkal, hogy segítse őket a területükön található erdőkre nehezedő nyomás csökkentésében, és biztosítani fogja, hogy az uniós politikák ne járuljanak hozzá az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz. Segítséget nyújt partnereinek az erdőkre vonatkozó átfogó nemzeti keretek kidolgozásában és végrehajtásában, növelve az erdőhasználat és az erdőalapú értékláncok fenntarthatóságát. Ezenkívül nemzetközi fórumokon – például a FAO, az ENSZ, a G7, a G20, a WTO és az OECD keretében – is erőfeszítéseket tesz majd annak érdekében, hogy megerősítse az együttműködést és a fellépést ezen a területen.

Az erdőkkel és az azokhoz kapcsolódó árucikkek ellátási láncaival kapcsolatos információk rendelkezésre állásának, minőségének és elérhetőségének javítása érdekében a Bizottság javaslatot tesz egy, az erdőirtás és az erdőpusztulás kérdésével foglalkozó uniós megfigyelőközpont létrehozására, amely nyomon követi és méri a világ erdőtakarójának változását és annak kiváltó okait.

A bizottság megvizsgálja annak lehetőségét is, hogy fokozza a Kopernikusz műholdas rendszer használatát az erdőtakaró alakulásának nyomon követése terén.

Az állami és a magánfinanszírozás fókuszát úgy szeretnék módosítani, hogy segítse a fenntartható erdőgazdálkodást és a fenntartható erdőalapú értékláncokat ösztönzését, valamint a meglévő erdőtakaró megőrzését és fenntartható helyreállítását.

Forrás: Európai Bizottság - Sajtóközlemény