Hírek

Legyőzte a lepkét és a szöcskét a cincér

A 2019-es Év rovarára három jelöltből lehetett választani, mind közösségi jelentőségű fajok. Ezúttal a havasi cincér került ki győztesen a kis Apolló-lepkével és a magyar tarszával szemben. Érdekesség, hogy Ausztriában is volt már az Év rovara, 2001-ben.

Közösségi jelentőségű fajnak az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelvének mellékletein szereplő fajokat nevezzük; gyakran – helytelenül – a „Natura 2000-es faj” kifejezést használják rájuk. 2019-ben esedékes az élőhelyvédelmi irányelv alapján készülő országjelentés (amelyben a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetéről és elterjedéséről kell beszámolni), ezért a Magyar Rovartani Társaság úgy döntött, hogy ennek apropóján választja ki jelöltjeit – a kis Apolló-lepkét, a  magyar tarszát és a havasi cincért – az Év rovara címre.

Aki már látott havasi cincért, aligha téveszti össze más hazai bogárfajjal.

Magyar Természettudományi Múzeum Blog leírása alapján a kifejlett bogár (az imágó) testhossza 2–4 cm. A hím csápja jóval (majdnem kétszer) hosszabb a testénél, a nőstény csápja alig hosszabb. A hím feje és rágói is nagyobbak.

Kültakarójának alapszíne fekete, de mindenütt nagyon sűrűn álló, igen rövid szőrök fedik, amelyek az alap felületét szinte teljesen eltakarják. A szőrök legnagyobbrészt kékesszürkék,

de az előháton és a szárnyfedőkön több bársonyosnak látszó fekete foltba tömörülnek, amelyeket világosabb sáv keretez. A foltok mérete és formája változatos, szinte egyedenként más és más, de az előhát elején egy félkör alakú minta és a szárnyfedők közepe mögött húzódó széles, zegzugos szélű harántöv állandó elem. A lábak szintén kékesszürkén szőrösek, így a mozdulatlan bogár remekül beleolvad a bükkfák kérgének hasonló színezetébe.

Magyarországon nem él a havasi cincérhez hasonló színű és méretű cincér. Mintázata valamelyest hasonlít a gyászcincéréhez (Morimus funereus) – mellyel gyakran azonos élőhelyen található –, hiszen a gyászcincér szárnyfedőin is fekete bársonyfoltok vannak. E foltok száma azonban a gyászcincérnél csak négy, ezek nem olvadnak össze harántszalaggá; az előhátán nincs folt, és a csápja egyszínű. A gyászcincér sokkal vaskosabb felépítésű, domborúbb, nehézkesebb mozgású, röpképtelen bogár.

A havasi cincér leginkább hegyvidéki bükkösökben él, általában 300 és 2000 métere tengerszint feletti magasságban (minél délebbre megyünk, annál magasabban, a bükk elterjedésének megfelelően).

A havas hegycsúcsokhoz vagy a havasi legelőkhöz tehát nincs köze, így a „havasi” jelzője tulajdonképpen félrevezető.

Más erdőtársulásokban sokkal ritkább, és azokban leginkább akkor fordul elő, ha elegyesen bükk is található bennük. Lárvája ennek megfelelően legtöbbször a bükk fájában él, de más fafajok, például a közönséges gyertyán, a mezei juhar, a hegyi juhar, a korai juhar, a magas kőris, a magyar kőris, a hegyi szil, illetve a hársfajok ugyancsak a tápnövényei közé tartoznak. 2018-ban vadcseresznyéből is kimutatták.

A havasi cincér Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 50 000 forint. A Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata. Emellett számos más európai országban is védett.

Veszélyeztetik a cincérek létét a nagyobb tarvágások, amikor a tápnövényül szolgáló fák minden egyedét eltávolítják, ez pedig a faj lokális kipusztulásához vezethet az adott területen. Az újratelepülést a legközelebbi tenyészterület távolsága befolyásolja: minél távolabb van ilyen, annál inkább csökken az újratelepedés esélye, mivel az imágók legfeljebb másfél kilométer távolságra repülnek.

A nagy kiterjedésű fátlan tájak gátat szabnak terjedésének, ahogyan minden olyan erdő (például akácos, nemesnyáras és fenyves ültetvények) is, amelyben nincsenek számára tápnövénynek számító fafajok.

Gazdasági céllal kezelt erdőkben károsan érinti az ott élő állományt a természetes módon kidőlt, megsérült vagy beteg fák eltávolítása, hiszen ezek lennének a lárvák legjobb fejlődési helyei. Ráadásul a gazdasági célú erdőkben a fákat azelőtt kivágják, hogy a havasi cincérek megtelepedtek volna bennük

Az azonos korú állomány is megakadályozza a havasicincér-állományok fennmaradását vagy kialakulását, mert megszűnik a rendelkezésre álló idős fák kontinuitása.

A tarvágásokon kívül a legnagyobb veszélyt a nyár elejéig letermelt faanyag erdőben, erdőszélen hagyása, illetve késői elszállítása jelentheti. A száradó farakások, főként, ha napos helyen vannak, erősen vonzzák a havasi cincéreket. Ezek azonban csapdaként működnek:

a nőstények a felhalmozott törzsekre rakják petéiket, de azok az elszállítással elkerülnek az élőhelyről, majd a fa feldolgozásakor megsemmisülnek.

Az erdőtüzek éppen a részben már elhalt fákat sújtják legjobban, így a bennük fejlődő havasi cincérek is áldozatul esnek.

Forrás: mttmuzeum.blog.hu

Hírek

Legyőzte a lepkét és a szöcskét a cincér

A 2019-es Év rovarára három jelöltből lehetett választani, mind közösségi jelentőségű fajok. Ezúttal a havasi cincér került ki győztesen a kis Apolló-lepkével és a magyar tarszával szemben. Érdekesség, hogy Ausztriában is volt már az Év rovara, 2001-ben.

Közösségi jelentőségű fajnak az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelvének mellékletein szereplő fajokat nevezzük; gyakran – helytelenül – a „Natura 2000-es faj” kifejezést használják rájuk. 2019-ben esedékes az élőhelyvédelmi irányelv alapján készülő országjelentés (amelyben a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetéről és elterjedéséről kell beszámolni), ezért a Magyar Rovartani Társaság úgy döntött, hogy ennek apropóján választja ki jelöltjeit – a kis Apolló-lepkét, a  magyar tarszát és a havasi cincért – az Év rovara címre.

Aki már látott havasi cincért, aligha téveszti össze más hazai bogárfajjal.

Magyar Természettudományi Múzeum Blog leírása alapján a kifejlett bogár (az imágó) testhossza 2–4 cm. A hím csápja jóval (majdnem kétszer) hosszabb a testénél, a nőstény csápja alig hosszabb. A hím feje és rágói is nagyobbak.

Kültakarójának alapszíne fekete, de mindenütt nagyon sűrűn álló, igen rövid szőrök fedik, amelyek az alap felületét szinte teljesen eltakarják. A szőrök legnagyobbrészt kékesszürkék,

de az előháton és a szárnyfedőkön több bársonyosnak látszó fekete foltba tömörülnek, amelyeket világosabb sáv keretez. A foltok mérete és formája változatos, szinte egyedenként más és más, de az előhát elején egy félkör alakú minta és a szárnyfedők közepe mögött húzódó széles, zegzugos szélű harántöv állandó elem. A lábak szintén kékesszürkén szőrösek, így a mozdulatlan bogár remekül beleolvad a bükkfák kérgének hasonló színezetébe.

Magyarországon nem él a havasi cincérhez hasonló színű és méretű cincér. Mintázata valamelyest hasonlít a gyászcincéréhez (Morimus funereus) – mellyel gyakran azonos élőhelyen található –, hiszen a gyászcincér szárnyfedőin is fekete bársonyfoltok vannak. E foltok száma azonban a gyászcincérnél csak négy, ezek nem olvadnak össze harántszalaggá; az előhátán nincs folt, és a csápja egyszínű. A gyászcincér sokkal vaskosabb felépítésű, domborúbb, nehézkesebb mozgású, röpképtelen bogár.

A havasi cincér leginkább hegyvidéki bükkösökben él, általában 300 és 2000 métere tengerszint feletti magasságban (minél délebbre megyünk, annál magasabban, a bükk elterjedésének megfelelően).

A havas hegycsúcsokhoz vagy a havasi legelőkhöz tehát nincs köze, így a „havasi” jelzője tulajdonképpen félrevezető.

Más erdőtársulásokban sokkal ritkább, és azokban leginkább akkor fordul elő, ha elegyesen bükk is található bennük. Lárvája ennek megfelelően legtöbbször a bükk fájában él, de más fafajok, például a közönséges gyertyán, a mezei juhar, a hegyi juhar, a korai juhar, a magas kőris, a magyar kőris, a hegyi szil, illetve a hársfajok ugyancsak a tápnövényei közé tartoznak. 2018-ban vadcseresznyéből is kimutatták.

A havasi cincér Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 50 000 forint. A Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata. Emellett számos más európai országban is védett.

Veszélyeztetik a cincérek létét a nagyobb tarvágások, amikor a tápnövényül szolgáló fák minden egyedét eltávolítják, ez pedig a faj lokális kipusztulásához vezethet az adott területen. Az újratelepülést a legközelebbi tenyészterület távolsága befolyásolja: minél távolabb van ilyen, annál inkább csökken az újratelepedés esélye, mivel az imágók legfeljebb másfél kilométer távolságra repülnek.

A nagy kiterjedésű fátlan tájak gátat szabnak terjedésének, ahogyan minden olyan erdő (például akácos, nemesnyáras és fenyves ültetvények) is, amelyben nincsenek számára tápnövénynek számító fafajok.

Gazdasági céllal kezelt erdőkben károsan érinti az ott élő állományt a természetes módon kidőlt, megsérült vagy beteg fák eltávolítása, hiszen ezek lennének a lárvák legjobb fejlődési helyei. Ráadásul a gazdasági célú erdőkben a fákat azelőtt kivágják, hogy a havasi cincérek megtelepedtek volna bennük

Az azonos korú állomány is megakadályozza a havasicincér-állományok fennmaradását vagy kialakulását, mert megszűnik a rendelkezésre álló idős fák kontinuitása.

A tarvágásokon kívül a legnagyobb veszélyt a nyár elejéig letermelt faanyag erdőben, erdőszélen hagyása, illetve késői elszállítása jelentheti. A száradó farakások, főként, ha napos helyen vannak, erősen vonzzák a havasi cincéreket. Ezek azonban csapdaként működnek:

a nőstények a felhalmozott törzsekre rakják petéiket, de azok az elszállítással elkerülnek az élőhelyről, majd a fa feldolgozásakor megsemmisülnek.

Az erdőtüzek éppen a részben már elhalt fákat sújtják legjobban, így a bennük fejlődő havasi cincérek is áldozatul esnek.

Forrás: mttmuzeum.blog.hu