Hírek

Az erdőfelújítástól a drónokig

Az erdészetben jelentkező problémákat nem lehet csak a kutatóműhelyekben megoldani - ez volt az egyik fő alapvetése a Pécsen tartott „Erdőgazdálkodás határon innen és határon túl” címmel rendezett konferenciának. Ennek jegyében a prezentációkat „tőmelletti”, terepen dolgozó erdőmérnökök tartották.

A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága Agrártudományok Szakbizottságának Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottsága 2018. november 12-én, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódóan szervezett tudásmegosztó konferenciát.

Az MTA pécsi székházában jelentős érdeklődés mellett zajló szakmai rendezvényen a munkabizottság elnöke, Keszi László köszöntötte a résztvevőket. A konferenciát Dr. Lénárd László akadémikus, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke nyitotta meg.

A prezentációkat „tőmelletti”, terepen dolgozó erdőmérnökök tartották, ezzel is erősítve a munkabizottság egyik fő alapvetését, amely szerint a problémák megoldását nem elegendő a kutatóműhelyekben keresni.

A Magyar Tudomány Ünnepének 2018-as mottója: „HATÁRTALAN TUDOMÁNY”, így az előadók között hazánk jelenlegi földrajzi határán túlról érkező szakemberek betekintést nyújtottak az Erdély területén folyó erdőgazdálkodás természeti adottságai valamint jogi keretei közé.

Kádár Tibor-Sándor a Zetelakai Erdészet munkatársa a „Németországi Forestexperts program tapasztalatai a hazai és az erdélyi erdőgazdálkodás tükrében” címmel tartott előadást, amelyben kiemelte, hogy

a német gyakorlat szerint az erdővel foglalkozó szakemberek magas társadalmi elismertséggel bírnak, munkájukat hatékonyan, a technika legújabb vívmányainak felhasználásával végzik.

A romániai erdőgazdálkodás aktuális kihívásai mellett Hargita megye érintetlen erdeinek helyzetét dr. Melles Előd, a Gyergyószentmiklósi Erdészet munkatársa ismertette, kitérve a román jogi szabályozás összetettségére, a hosszútávra tekintő stratégiai tervek hiányára, valamint bemutatta az érintetlen erdőterületek osztályozását, nyilvántartási rendszerét és annak bővítését célzó terveket.

Dr. Molnár Dénes, a Mecsekerdő Zrt. erdőgondnoka „Újulat vizsgálatok a Szászvár 39 F erdőrészletben” című prezentációja során a felmérések eredményeit ismertette, kiemelve, hogy

az aktuális adottságokat tekintve a finom belenyúlások (lékek) nem segítik elő az elegyes állományok létrehozását a bükk jelenléte, dominanciája mellett.

Az erdőfelújításokban előforduló pajorkárok megelőzésére szolgáló új technológia ígéretes kísérleti eredményeit és az alkalmazott szereket is bemutatta a Zalaerdő Zrt. nyugalmazott erdőmérnöke, Bodor György.

A Mecsekerdő Zrt. munkatársai közül Németh László erdőgondnok a Pécsváradi Erdészet területén jelen lévő inváziós fajokat és az ellenünk alkalmazott irtási technológiákat, míg Burián Endre erdőgazdálkodási és természetvédelmi osztályvezető

a drón használatának tapasztalatait, eredményeit mutatta be az erdőgazdálkodói gyakorlatban, kihangsúlyozva az eszköz további széleskörű alkalmazási lehetőségeit.

Dr. Varga Tamás a Mecsekerdő Zrt. üzemtervezési osztályának vezetője „Állománynevelés újragondolva – türingiai tapasztalatok alapján” című előadásában a növőtér szabályozásán alapuló állománynevelések lehetséges ökonómiai, ökológiai hatásait ismertette, hangsúlyozva a német gyakorlat által elért eredmények hazai hasznosításának lehetőségét/szükségességét.

A PAB Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottsága idén ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját, fő célkitűzése a térség tudományos alapokon nyugvó erdő- és vadgazdálkodásának előmozdítása

Forrás: Mecsekerdő Zrt. Sajtóközlemény