Hírek

Magyar-horvát összefogás a kocsányos tölgy védelmében

A Magyarország-Horvátország Interreg Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló „Kocsányos tölgy megóvása a határ-menti térségben” c. projekt nyitó rendezvényére került sor 2017. december 13-án a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának Székházában.

A konferencián a projektgazda Mecsekerdő Zrt. és horvát partnere, a Nasicei Erdőgazdaság képviselői bemutatták az „Oak protection” projektet, amelynek átfogó célja a határ-menti térségek őshonos – főként kocsányos tölgyes – erdőállományainak megóvása, az erdőpusztulások és fertőzések hátterének feltárása, valamint a talaj termőképességének megőrzése.

Kiss Milán, a Mecsekerdő Zrt. fejlesztési és pályázatkezelési munkatársa a projekt részleteinek ismertetése során hangsúlyozta, hogy az Európai Unió által támogatott projekt hosszú távon szolgálja a természetvédelmi és erdőgazdálkodási célokat. A telepítendő talajvíz szondák segítségével olyan adatok válnak díjmentesen elérhetővé, amelyeket a kutatók és a Dráva-síkon gazdálkodók is egyaránt hasznosítani tudnak.

Burián Endre erdőgazdálkodási és természetvédelmi osztályvezető kiemelte, hogy a tömegesen megjelenő özönnövények (mint a bálványfa vagy a gyalogakác) olyan kihívások elé állítják az erdőgazdálkodókat, amire jelenleg még nem rendelkeznek kiforrott megoldásokkal.

A szükséges beavatkozások elmaradása nemcsak veszélyezteti az őshonos fafajokból álló erdeinket, hanem jelentős gazdasági kárt is eredményez.

A projekt révén több mint 155 hektáron lesz lehetőség visszaszorítani a nem kívánatos fafajokat erdeink eredeti ökológiai állapotának fenntartása érdekében.

Natasa Rap a Nasicei Erdőgazdaság ökológiai osztályvezetője beszámolt arról, hogy a horvát erdőgazdaság területén már közel 20 éve nyomon követik a talajvízmozgásokat, mivel a vízhiány következtében a Koskai Erdészet területén évente több mint tízezer köbméter tölgypusztulást regisztrálnak. A projekt keretében olyan döntéstámogató modelleket kívánnak létrehozni, ami elősegíti a hatékony vízkormányzási tevékenységet az erdőterületeken.

Az esemény zárásaként Závoczky Szabolcs a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója mutatta be a Dráva-sík természeti értékeit. Előadásában részletesen kitért a Dráva-síkot jellemző gazdag növény- és állatvilágra, amelynek megóvását a projekt is szolgálja.

A projekt átfogó célja a határ-menti térségben az őshonos erdőállományok (legfőképp a kocsányos tölgyesek) megóvása, az erdőpusztulások és fertőzések hátterének feltárása, és a talaj termőképességének megőrzése.

A cél elérése érdekében 2 fő tevékenység történik meg:

1) Közös, határon átnyúló talajvíz-monitoring rendszer kiépítése a talajvizek mozgásának numerikus modellezése céljából, azaz összesen 43 új megfigyelő kút és 7 db meteorológiai állomás telepítése a két erdőgazdaság területén (Mecsekerdő Zrt. vállalása ebből 38 db kút és 2 db meteorológiai állomás). A monitorozás során gyűjtött adatok egy on-line adatbázisban lesznek elérhetők, adataira támaszkodva hosszútávon komplex vízkormányzási tevékenység alapozható a vízügyi hatóságokkal szoros együttműködésben.

2) A projekt másik célkitűzése az özönnövények visszaszorítása a Natura2000 területeken. A tevékenység során a Mecsekerdő Zrt. koordinálásával horvát területen is megtörténik az inváziós fajok felmérése, majd a feltérképezett fajokra vonatkozóan elkészül az azok visszaszorítására vonatkozó kézikönyv. Emellett magyar oldalon az inváziós fajok tényleges visszaszorítása is megtörténik mintegy 155,17 ha területen (a környezetvédelmi előírások betartása mellett).

 

Forrás: Mecsekerdő Zrt. Sajtóközlemény