Hírek

Illegális versenyekkel pusztítják a védett területeket

Befejeződött a károk felmérése az Ős-Sárvíz területén. Az illegális terepautó-verseny súlyos, akár visszafordíthatatlan pusztítást okozott a védett övezetben. A hazánkban is egyre népszerűbbé váló erdei motorozás, terepralizás – amellett, hogy veszélyezteti a túrázók testi épségét – károsítja állat- és növényvilágunkat. Környezeti neveléssel és közösségi részvétellel harcolhatunk.

Engedély nélkül rendeztek terepautó-versenyt április 29-én a Tolna megyei Szedreshez közeli védett területen. Az útvonal a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet részét képező Ős-Sárvíz mellett több Natura 2000-es területet is érintett.

A károk felmérését követően kereste meg a Magyar Nemzet Varga Zsoltot, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálat-vezetőjét, aki elmondta: több hektárra kiterjedően okoztak kárt a terepautósok a területen. A versenyzők holtágakon, vízfolyásokon és összefüggő gyepterületeken haladtak át járműveikkel, a bütykös gumik mély, széles nyomvályúkat hagytak maguk után és felszaggatták a növényzetet. Mindez növényi társulásokat, egész életközösségeket érintett, a nehéz gépek vízfolyások mederalját roncsolták és vízinövényeket is elpusztítottak. Ráadásul most van a békák szaporodási időszaka is; lehetetlen felmérni, milyen mértékben károsodhattak a peték.

„Alapvető probléma, hogy azokon a helyeken, ahol károsították az őshonos növényzetet, könnyen invazív, tájidegen fajok találhatnak maguknak életteret. Mivel ezek gyorsabban fejlődnek az őshonos állománynál, átvehetik azok helyét. Ez pedig egy védett természeti területen nagyon nagy károkat okozhat: visszafordíthatatlan lehet, vagy csak nagyon nagy költségek árán hozható helyre” – hívta fel a figyelmet Varga Zsolt.

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az eset miatt rendőrségi feljelentést tett, a vizsgálat folyamatban van. A természetvédelmi őrszolgálat-vezető elmondta: nem emlékszik, hogy valaha is történt volna ilyen mértékű természetkárosítás a területen. Az illegális versenyen több mint 50 autó vett részt. Hozzátette: egy-két gépkocsi, pár magányos motoros, quados feltűnése viszont rendszeres, heti, havi gyakorisággal előfordul.

A védett természeti területeken egyébként folyamatosan járőrözik a természetvédelmi őrszolgálat: ők nem csupán igazoltathatnak vagy helyszíni bírságot szabhatnak ki, hanem szükség esetén kényszerítő eszközt is alkalmazhatnak vagy előállíthatnak a rendőrségre. Technikai sportok, tömegrendezvények szervezésére a területileg illetékes kormányhivataltól kell engedélyt kérni, ennek hiányában a természetvédelmi őrszolgálat jár el.

„A vonatkozó jogszabályi háttér adott, és a természetkárosítás mint bűncselekmény kategóriája már régóta szerepel a Btk.-ban” – emelte ki Varga Zsolt.

Ám szerinte elsősorban az emberekben kellene tudatosítani, hogy a tetteik óriási károkat okozhatnak, ezért rendkívül fontos feladat a környezeti nevelés, az ismeretterjesztés.

Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsmanhelyettes az ügyben hatékony hatósági fellépést sürgetett. Azt kérte az érintett szervektől, hogy tegyenek meg minden lehetséges és szükséges intézkedést a kár okozóinak azonosításáért és felelősségre vonásáért. Azt javasolta továbbá a nemzeti park igazgatóságának, hogy kezdeményezze az érintett területek tulajdonosainál a kártérítési igény érvényesítését, hogy a kárt okozók büntetőjogi, közigazgatási jogi és polgári jogi felelősségét is megállapítsák. Az ombudsmanhoz érkező panaszokból is megállapítható, hogy az utóbbi években elszaporodtak azok az autóversenyek, amelyek természetvédelmi területet érintenek.

Bándi Gyula közleményében kiemelte: ezek súlyosan sértik a védett természeti területek integritását és veszélyeztetik az alaptörvény által kifejezetten is védeni rendelt biológiai sokféleséget. Egyedül a következetes hatósági fellépés előzheti meg a hasonló jövőbeli természetkárosításokat és jogsértéseket – fogalmazott.

A természetvédelem nem megy közösségi részvétel nélkül, civil szervezeteknek, helyi közösségeknek, önkormányzatoknak kell fellépni az erdei motorozás, ralizás ellen, a hatóságoknál meg kell kísérelni ezek kontrollálását – ezt már Fülöp Sándor, az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület elnöke mondta a Magyar Nemzetnek. A környezetvédelmi szakértő – aki 2008 és 2012 között a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa volt – hozzátette: „jogi oldalról nem vagyunk teljesen eszköztelenek”. Az ilyen versenyek megrendezésének ugyanis környezetvédelmi engedélyezési vonatkozása van, ami egy több szakhatóság részvételével zajló eljárást jelent, ezek során van mód alternatív útvonalak megjelölésére is. Mint mondta, volt példa arra, hogy az erdőgazdálkodók kerítéssel próbáltak harcolni a hobbimotorosok ellen és lezárták a leggyakrabban használt útvonalakat.

Civil szervezetek, helyi közösségek részéről is számos panasz érkezett illegális autós-motoros versenyekről – tette hozzá Fülöp Sándor.

Az Index korábban azt írta, az Ős-Sárvíz területén a General Tire Trophy rendezvénye okozhatta a károkat, mivel ők tartottak az említett időben versenyt a környéken. Később a General Tire közleményben közölte a portállal: forgalmazójuk a természeti értékek és a környezet megóvása iránt mélyen elkötelezett, ezért megdöbbenéssel és sajnálattal értesült a márka által támogatott autós rendezvényt ért vádakról, illetve a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által tett feljelentésről. „A General Tire forgalmazója kizárólag mint szponzor jelent meg az eseményen, a szervezésben semmilyen módon nem vett részt, jóhiszeműen megbízva a szervezők hozzáértésében. A General Tire bízik abban, hogy a történteket alaposan és megnyugtató módon kivizsgálják. A márka forgalmazója a vizsgálat lezárultát követően dönt a szervezőkkel való együttműködés folytatásáról vagy megszüntetéséről” – fogalmaztak.

2013-ban egyébként a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén, az Orfű-Abaliget közötti közutakon „Orfű-kupa” néven rendeztek ralisprintversenyt. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala később megállapította, hogy a jogszabály szerint évente kettőre lehetne, mégis négy autós hegyi verseny megrendezésére adott ki engedélyt a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, és rendszeresen jogerős környezetvédelmi engedély nélkül rendeztek versenyeket.

Veszélyeztetett zónák

A védett természeti területeken szakterületi jogszabályok alapján tilos, illetve engedélyhez kötött a járművel történő közlekedés. A Natura 2000 hálózatba tartozó területeken is engedélyköteles a technikai jellegű sporttevékenység folytatása, csak a közforgalom számára megnyitott utakon lehet korlátlanul közlekedni. Az erdőtörvény alapján erdőterületen (a természetvédelmi oltalomtól függetlenül) kerékpározni és lovagolni, motorral, illetőleg gépkocsival közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad, amit az erdőgazdálkodó javaslata alapján vagy harmadik fél kezdeményezésére az erdőgazdálkodó egyetértésével az erdészeti hatóság jelöl ki.

Aki természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenységet engedély nélkül végez, természetvédelmi bírságot köteles fizetni, amit a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség közigazgatási eljárás keretében szab ki. A természetvédelmi bírság azonban nem mentesít a büntetőjogi és a kártérítési felelősség alól.

Forrás: Magyar Nemzet