Lapszemle

Tűzifa tájékoztatóval

A fa az egyik legsokoldalúbban felhasználható alapanyag, természetes és megújuló energiaforrás, amely a 21. században ismét visszanyerte stratégiai jelentőségét. Az erdőirtások és az illegális fakitermelések visszaszorítása nemzetközi szinten is elvárás, amihez az Európai Unió saját belső szabályozással csatlakozott.

E célok érdekében a legmagasabb szintű uniós jogszabályban fogadták el a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeit meghatározó 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet, melyet angol mozaikszóval EUTR- szabályozásnak nevezünk. 

A szabályozás abból indul ki, hogy engedély nélkül kitermelt faanyag nem kerülhet forgalomba az Európai Unió belső piacán. A tilalom betartatására minden tagállamban ki kellett jelölni az illetékes hatóságokat a teljes faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletére.

Nálunk ezt a feladatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal látja el. A 2013-tól hatályos EUTR-szabályozás előírja, hogy az összes kereskedelmi forgalomba kerülő faanyag származását igazolni kell. Hazánkban az uniós szabályozáshoz illeszkedő törvényi előírások részletesen meghatározzák a faanyag nyomon követésének szabályait, annak érdekében is, hogy a vásárlók hosszú távon megfelelő minőségű fához jussanak. A szabályozás a fa vagy fatermék forgalmazásával, felhasználásával, kereskedelmi forgalomba bocsátásával foglalkozó öszszes személyt, vállalkozást érinti.

Aki az uniós piacon első alkalommal helyezi forgalomba a fát vagy a fatermékeket, „kellő gondossággal” köteles eljárni: a forgalmazott fák, fatermékek eredetéről részletes információkat kell gyűjtenie, azokat értékelnie kell, és ha felmerül az illegális eredet gyanúja, megfelelő intézkedéseket kell hoznia. A belső piacon már forgalomba hozott fával vagy fatermékkel kereskedőknek pedig naprakész nyilvántartást kell vezetniük a beszállítóikról, vevőikről és a forgalmazott fatermékek eredetéről, valamint az információkat öt évre visszamenőleg meg kell őrizniük és szükség esetén átadni a hatóságnak.

Július 1-jétől csak az EUTR követelményeknek is megfelelő nyomtatványokkal végezhető a fakitermelés, a kitermelt fából származó erdei faválasztékok szállítása pedig csak új típusú szállítójeggyel lehetséges. Szállítójegyet a közvetlenül az erdőről érkező kérges farönkhöz is csatolni kell, amin szerepel a termék megnevezése, mérete, mennyisége és származási helye.

Tűzifa tájékoztatóvalTűzifa értékesítésekor pedig a számlán és szállítójegyen kívül egyoldalas tájékoztatót is kapnia kell a vevőknek. A fogyasztók tehát azzal járulhatnak hozzá az engedély nélküli fakitermelés és forgalmazás visszaszorításához, ha kizárólag számlával, szállítójeggyel és vásárlói tájékoztatóval ellátott tűzifát vesznek.

A NÉBIH megkezdte ellenőrzési tevékenységét, amely során minden ügyfelével tisztességes együttműködésre törekszik. Nyilvánvaló és szándékos jogsértés esetén azonban a rendelkezésére álló hatósági eszközöket alkalmazza.

Bővebb tájékoztatás megtalálható a portal.nebih.gov.hu/eutr honlapon, illetve kérdéseikre választ kaphatnak a NÉBIH ügyfélszolgálat munkatársaitól a +36 (1) 336-9024-es telefonszámon, vagy írásban a kifejezetten az EUTR-rel összefüggő kapcsolattartásra szolgáló eutr@nebih.gov.hu email címen.