Lapszemle

Korabeli dokumentumok, hangulatos visszaemlékezések

Megalakulásának 65 éves évfordulóját ünnepelte a NEFAG Zrt. A jubileum méltó megünneplésén arra vállalkoztunk, hogy feldolgozzuk a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. és jogelődjeinek múltját, történelmét, és azt a felkutatott régi emlékek, dokumentumok, fényképek kíséretében kiadványban adjuk közre.

Korabeli dokumentumok, hangulatos visszaemlékezésekA társaság szinte minden dolgozója és felkért régi munkatársa szorgoskodott az izgalmas, és egyáltalán nem könnyű feladat megoldásán. A népes „szerkesztőbizottság” rendszerezte, válogatta a kapott anyagokat, írta a különböző fejezetek szövegrészeit. Az erdészetigazgatók a saját működési területük történelmét kutatták, gyűjtőmunkájukat azonban nagyban nehezítették az idők során végrehajtott átszervezések és átalakulások. Végül, a kitűzött határidőre összeállt a gyűjtemény és Oroszi Sándor erdőmérnök-történész szerkesztésében elkészült a NEFAG Zrt. átfogó „történelemkönyve”.

A cég korábbi jogelődje, a Szolnoki Állami Erdőgazdaság 1950. augusztus 1-jén alakult meg az ország egyik legkevésbé erdősített vidékén, mindössze 126 hektár állami erdőterületen. Működési területe az Alföld-fásítási Programnak köszönhetően bővült számottevően, 32 ezer hektárra, jelenleg két megyében, 99 községhatárban látják el az állami erdők kezelését a társaság szolnoki, monori és pusztavacsi székhelyű erdészetei. 

A kiadványban olvashatunk az érintett korszakban bekövetkezett változásokról, köztük a rendkívüli jelentőségű Alföld-fásítási munkákról. Korabeli dokumentumokkal, fényképekkel szemlélteti a könyv az erdészek és irányítóik gyakran gyötrelmes és áldozatkész munkáját, a természettel, technikával, és sokszor az emberrel szemben vívott harcát.

A történeti áttekintést a NEFAG gazdasági életét meghatározó események, fordulópontok ismertetése követi. A gazdagon illusztrált, fényképekkel tűzdelt leírások hűen tükrözik az adott korszak gazdasági és politikai viszonyait. A múlt felidézését a kollégák hangulatos visszaemlékezései színesítik. A dokumentációgyűjtemény és fényképarchívum számos szívet melengető, esetenként megdöbbentő, máskor megmosolyogtató eseményt, történést idéz, a könyv, így a NEFAG „nagy családjához” tartozók számára nehezen olvasható érzelmek nélkül, de érdekes és tanulságos olvasmány minden érdeklődőnek. A fellelhető iratok alapján, a kiadvány záró részébe bekerült a gazdaságnál dolgozott és jelenleg dolgozó munkatársak névsora is.

A jubileumi kiadvány korlátozott példányszámban készült, de a NEFAG Zrt. könyvtárában hozzáférhető. 

Korabeli dokumentumok, hangulatos visszaemlékezések