Lapszemle

Újdonságok a Vértesből

A közelmúltban több örömteli esemény is történt a csákberényi Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumban. A tárgyi emlékek gyűjtése és bemutatása mellett mindig is kiemelt célunknak tekintettük az erdész és vadász hivatások szellemi örökségének ápolását. Ennek fontos fejezeteként jelent meg a Vértesi Erdő Zrt. saját kiadásában Merán Fülöp „Vadászparadicsom a Vértesben” című válogatáskötete.

Újdonságok a VértesbőlAzol túl, hogy intézményünk a szerző édesapja után kapta a nevét, illetve ő is Csákberény szülötte, a könyv ötlete és alapvető elképzelése is a még épülőfélben lévő múzeumban született. Az idén 90 éves író életútja igen változatos és megpróbáltatásokkal teli, hiszen a Csákberényben töltött boldog ifjúkor – amellyel magába szívta a vértesi táj szeretetét és a vadászat iránti szenvedélyt – megszakadt, és a II. világháború karnyújtásnyi közelségbe kerülésével először, majd hazatérte után, 1948- ban a kiépülő rezsim üldöztetése miatt másodszor is távozni kényszerült.

Grazban telepedett le, ahol közel négy évtizeden át, egészen a nyugdíjazásáig vezette a munkássága révén európai hírnevet szerzett eggenbergi vadászati múzeumot. A szülőföld fájó hiányának érzése az erős, alkotó személyiségével együtt vezérelte, hogy gyermekkorától gondosan vezetett naplójára alapozva papírra vesse vadászélményeit. Az 1974-től sorra megjelent könyvei német nyelvterületen komoly sikereket arattak, nálunk azonban csak a rendszerváltást követően adták ki őket, viszonylag kis példányszámban. A most megjelent mű ezt a hiányt igyekszik pótolni azzal, hogy a szerző magyar nyelven megjelent, vértesi vonatkozású fejezeteit egybegyűjtve tárja az olvasóközönség elé.

Szintén nagy örömmel számolunk be az orvvadászat sajátságos világát bemutató időszakos kiállításunk megnyitásáról. A különösen nehéz, talán kényes témaválasztás egyúttal egyedülálló lehetőség is, melynek összetettségét, illetve annak feloldását Széchenyi Zsigmond írja le legérzékletesebben az „Ünnepnapok” című művének Vadorzókról szóló fejezetében.

Újdonságok a Vértesből„Arról a hajdani világról elmélkedtünk imént, mikor a vadászat kényszerű korlátozásai felütötték a fejüket, kétfelé szakítván híveik eladdig egységes táborát: törvénytisztelőkre és törvényt nem tisztelőkre – igazvadászokra és orvvadászokra! Megnyílott a rés, hatalmas szakadékká bővült, szembefordította, egymás örök ellenségévé pecsételte a vadászok két ellentétes fajtáját. Csakhogy mindkét fajtának a természetében, a szakadék mindkét oldalára vetődöttek szívében, ugyanaz a halhatatlan örökség, ugyanaz a szenvedély lobogott!”
Kiállításunk tartalma is különleges, köszönhetően a 18–19. századból származó, jó állapotban lévő, orvvadászoktól elkobzott lőfegyvereknek és korabeli eszközöknek, illetve a környékben fennmaradt történeteknek, visszaemlékezésnek.