Lapszemle

Mátrafüredtől Galyatetőig

Mátraalja hívő népe évszázadok óta rendszeresen elzarándokol az alig egynapi járóföldre fekvő kegyhelyre, a Mátraverebély melletti Szentkúthoz. Oda, ahol a régmúltban Szűz Mária megjelent a néma pásztorfiúnak, s megoldotta a nyelvét. A víz, amelyet még Szent László lova patája fakasztott a sziklából, azóta is sok bajra orvosság – ha hittel vesszük magunkhoz, és fáradunk is érte eleget.

A Mátrán keresztül egy jelzett zarándokút, a Mária út vezet Szentkút felé. Ennek egy rövid, mintegy 15 kilométeres, de talán legszebb szakasza Mátrafüredtől Galyatetőig tart.

A Mária út Mátrafüredről északi irányban a jelzéssel együtt vezeti ki az embert a településről. A Magyar Tudományos Akadémia üdülője mellett még aszfalton, a Malom panziótól a malomárok mentén frissen terített zúzott köves ösvényen lépünk rögtön egy madárvédelmi erdőbe! Ezen az ösvényen gyakran találkozhatunk idősebb nénikkel, akik a közeli Máriácskát, a patak melletti kegyhelyet tartják rendben imáikkal és virágaikkal. A Máriácskát elhagyva a Somor-patak mentén, a beszédes nevű Kalló-völgyben folytatjuk az utunkat egészen Mátraházáig. Ez volt az első turistaút a Mátrában, amelyet a Mátra Egylet a 19. század végén az üdülőkként hasznosuló egykori posztóverő, itteni szóval kallómalmok mentén épített ki. Félúton felfrissülhetünk a Gyökeres-forrásnál, ahol száz évvel ezelőtt fogadó is volt. Mátraháza előtt kis kitérővel fölkereshetjük a Szent László-forrást, amelyet a legenda szerint a lovagkirály a tatárokra gyülekező serege szomjának csillapítására fakasztott. Mátraházát elérve a zarándokszándékkal érkezők először is a kápolna felé fordulnak. A gyöngyösi ferencesek által fenntartott kápolnát a háború alatti nagy összefogás hozta létre, ajtaján zománctábla hirdeti: NYITVA. Körülötte kis sétányok, az elcsendesedés helyei. Bal oldalán Szűz Mária hét örömének stációi, jobb felől pedig a rendalapító imáját megjelenítő Naphimnusz park.

Mátraházától a Mária út a mellett a és az Országos Kéktúra jelzésével is összefonódik. Itt van a Mátra, s talán az ország legnagyobb turistaút-csomópontja: nyolc útvonal fut egy rövid szakaszon együtt, bizonyítva, hogy az erdész, a turista, a kiránduló, a zarándokúton lévő, egyszóval sok jó ember elfér errefelé.

A Mátra-nyeregnél leválik rólunk, s Parádsasvár felé indul a jelzésű út, s rövid időre mi is elhagyjuk a „főutat”, amely felkapaszkodik a Csór-hegyre, a Kós Károlyról elnevezett kilátó romjaihoz. A zarándokút pedig bölcsen megkerülve a hegyet egy kis szakaszon egyedül marad, az erdővel.

Galyatetőre érve a felújított kilátót is elkerüljük, hogy a Kodály-kápolnánál a „csendes mise” jegyében zárjuk a Mária út egyik legszebb szakaszát.

Váljék egészségünkre!