Lapszemle

A meg nem értett cserjék

Nincs még egy olyan növénycsoport, amely annyi félreértést hordozna, mint a cserjék vagy bokrok társasága. Már a szavak jelentése sem egyértelmű. Hiszen a cserje, de különösen a bokor, formát is jelent, nemcsak az alacsonyan elágazó fás növények csoportját. Ezért mondhatjuk egy visszamaradott fára, hogy bokor alakú, holott nem cserje. Ugyanakkor szerencsés esetben egy cserje is fejlődhet fa alakúra, fa méretűre. Ebben az esetben azonban már furcsán hangzana, ha azt mondanánk, hogy a bokor nőtt fává.

Napjaink parkokhoz, rendszeresen kezelt kertekhez szokott emberei legtöbbször ferde szemmel néznek a cserjékkel szegett vagy bokrokkal benőtt erdőkre, fásításokra. Rendezetlen, gazdátlan területnek látják. Nem is gondolnak arra, hogy az erdei életközösségek milyen fontos szereplőiről, milyen jelentős szintjéről van szó.

A szántóktól, gyepektől, utaktól vagy vizektől cserjeszegéllyel elhatárolódott erdő védi titkait, őrzi értékeit. Az erdők a körülöttük lévő más területektől mikroklímájukban is erősen különböznek. A fák és cserjék lombsátra miatt kialakuló üvegházhatás, a korlátozott átszellőzés, a fokozott párateltség vagy a közvetlen napsugárzás akadályozása sokkal kiegyenlítettebb és nedvesebb élőhelyet eredményez. Az erdőn belül a cserjék részben önálló életteret is alkotnak. Egyes állatfajok kizárólag a talaj fölötti 1-2 méteres zónában tudnak megélni. Gondoljunk csak az ökörszemre vagy a még ismertebb vörösbegyre! Ezek szinte egész életüket ott élik le, ott táplálkoznak, énekelnek, fészkelnek, és oda menekülnek az ellenségeik elől. A cserjék adják kérődző nagyvadjaink, az őz, a gímszarvas és a dám számára a legfontosabb táplálékot, a rügyeket és a zsenge hajtásokat.

A cserjék igen változatos térbeli megoszlásban, számtalan, különböző tulajdonsággal rendelkező mikroélőhelyet teremtenek. Emiatt a biológiai sokféleség, a biodiverzitás legfőbb őrzői. Nem véletlen, hogy az erdők természetességének a változatos cserjeszint az egyik legfontosabb mércéje.

A zárt lombsátrú bükkösök és fenyvesek túl kevés fényt bocsátanak át ahhoz, hogy A meg nem értett cserjék alattuk más növények megéljenek. Ezeknél csak az erdőszegélyekben, az erdei tisztásokra nyíló erdőszéleken találjuk meg a cserjeszintet. Ugyanakkor a gyenge, köves, sziklás termőhelyeken a cserjeszint a legfelső szint, ami persze tartalmazhat bokor méretű fákat is. Ezek közül a legismertebb a karsztbokorerdő.

A cserjékkel benőtt, ember által nem áttekinthető, nehezen átjárható bokros területektől az ember idegenkedik. Ráadásul ezek vonzzák a szemetüket engedély nélkül elhelyezőket. Útszélek, sárrázók cserjései, no meg a nádasok kínálják magukat a lelketlen, primitív embertársainknak. Régen egy település kocsmával vagy csárdával kezdődött és végződött. Ma minél nagyobb egy város, és minél gazdagabbak a lakói, annál nagyobb távolságról jelzik a bokros-nádas részeken lerakott szemétkupacok, hogy közeledünk a „civilizáció” felé. E csúfságok nélkül pedig mindkettő gazdag és csodálatra méltó élőhely lenne.