Lapszemle

Meleget adó didergő – A CSERTÖLGY

Közismert tölgyeink kissé távolabbi rokona, a csertölgy (Quercus cerris), hazánk szárazabb dombvidékeinek jelentős erdőalkotó fafaja. Főként tőlünk délebbre terjedt el, mert az erős téli fagyok igencsak megviselik. Magas fűtőértékű fája ugyanakkor sok tízezer embernek melegíti az otthonát.

Meleget adó didergő - A CSERTÖLGYAz erdészek által csak cserként emlegetett csertölgy sok mindenben eltér a többi tölgytől. Ennek eredményeképpen nem is kereszteződik velük. A legszembeötlőbb különbség, hogy makkja nem egy, hanem két év alatt érik meg. Levele – utalva a mediterrán származásra – babérszerűen kemény, bőrszerű. Levélkaréjai hegyekben, sokszor szálkákban végződnek. Kérge kemény, durván repedezett. Rügyei sallangosak, akárcsak makkjának kupacsa, ami leginkább egy kozák kucsmára emlékeztet.

A cser a névadója a száraz, dombvidéki cseres klímának. Ezt 600 milliméter körüli éves csapadékösszeg jellemzi, ami alig több az Alföldet jellemző erdőssztyepp klíma csapadékánál. A hőmérsékleti szélsőségek is hasonlók. A talajokban ugyancsak jobban elviseli a szárazabb élőhelyeket eredményező meszes termőhelyeket.

Meleget adó didergő - A CSERTÖLGYA cser fájában – a nevével ellentétben – kevés a csersav, a tartósítóanyag, így hamar korhad. A téli nagy fagyok miatt csillag alakban repedezett fatörzs legtöbbször csak tűzifának alkalmas, annak viszont az egyik legjobb. A cser tűzifa jól tartja a parazsat. Az esetében azonban különösen igaz, hogy csak száraz fával szabad fűteni, különben már a szárítására is sokat kell költeni, miközben a vizes cserfa erős kátrányosodása egy-két év alatt a kéményt is tönkre teszi.

A cser törzse az erős téli fagyok hatására puskalövésszerű nagy csatt anással hosszirányban megrepedhet. A következő évben ez a seb beforr. A hosszú évtizedek alatt újra és újra megnyílt fatörzsön tekintélyes méretű hegek keletkeznek, ezt nevezzük fagylécnek vagy fagyrepedésnek. Szélességük elérheti a 20-30 centimétert, és akár 15 méter hoszszúra is nyúlhatnak.

Puskás Lajos
DALERD Zrt.

 

Meleget adó didergő - A CSERTÖLGYCserefa

A székelység körében cserefának a kocsányos és kocsánytalan tölgyet nevezik. Jó cserefából faragják a székelykapukat. Így lesz tartós, időtálló. Cserfa, azaz csertölgy nem is igen él a jelenleg székelyek lakta vidéken. Élt viszont korábbi szálláshelyeiken, a Kaukázus vidékétől a Kárpát-medence számos más tájáig.