Lapszemle

Lepkék a fénycsapdákban

Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat félévszázados működése során 1100 éjszakai lepkefaj több mint 10 millió egyedét határozták meg az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársai, és ezzel több kutatási terület munkáját segítették.

Az 1100 éjszakai lepkefaj életmódjában és megjelenésében egyaránt elképesztő változatosságot testesít meg. Némelyek jól repülnek a mesterséges fényre, nagy távolságból is felkeresik azt, mások teljesen közömbösek iránta. Ebből adódik, hogy egyes fajokból évente több tízezer egyedet fognak a csapdák, amíg a fajok egy részéből csak évtizedenként kerül elő egy-egy kósza példány. Rövid írásunkban csupán gyermeteg próbálkozást teszünk arra, hogy ennek a végtelen sokféleségnek egy-egy apró morzsáját felvillantsuk.

Másnak láss…

A nappal rejtőzködő éjjeli lepkék számára szó szerint életbevágó, hogy elkerüljék, illetve megtévesszék az őket kereső ragadozók (pl. rovarevő énekesmadarak) tekintetét. Ebből a célból a különböző fajok nagyon sok vizuális trükköt fejlesztettek ki. A mohás fatörzseken szinte elvész a zöldes szárnyú lepke, mások pedig szürkésbarna színezetükkel jelentéktelen ágcsonknak látszanak a fán. Számos sodrómoly, mint a fehérhátú tükrösmoly (Hedya salciella) és a makkfúrómoly (Pammene fasciana) mérete, színezete és mintázata madárürülékre emlékeztet. A levélen, illetve ágakon meglapuló lepkék így nem keltik fel az utánuk kutató madarak érdeklődését. Ugyancsak „szemfényvesztés” a pávaszemes lepkék, köztük a kis pávaszem (Saturnia pavonia) szemfoltja. Egyes bagolylepkék, például a kökény-övesbagolylepke (Catocala fulminea, másnéven: Ephesia paranympha) hátulsó szárnyainak feltűnő színezete szintén a megtévesztést szolgálja.

Repülő olimpikonok

Az elegáns megjelenésű szenderek a lepkevilág leggyorsabban repülő fajai, végsebességük elérheti az óránkénti 60 kilométert. Nagy távolságokra is képesek saját erőből eljutni. Legtöbb fajuk éjszaka aktív, és a mesterséges fény általában vonzza őket. Kivételt képez ez alól a nappal repülő, apró kolibrire emlékeztető, a virágok nektárját hosszú pödör nyelvével szívogató kacsafarkú lepke (Macroglossum stellatarum). Számos vándorlepke kerül ki közülük, amilyen például a nagytermetű halálfejes lepke (Acherontia atropos). Nevét a lepkék torának sajátos mintázatáról kapta. Hernyói a burgonya és egyéb csucsorfélék hajtásain, levelein fejlődnek. A lepke nektárt fogyaszt, de gyakran a méhek kaptárjából is kilopkodja a mézet. Egyes megfigyelések szerint egyszerre akár egy teáskanálnyi mézet is fel tud szippantani. A mézlopás közben kiadott hangjával megtéveszti a méheket, így azok nem tartják ellenségnek. Ez az ügyes trükk sem sikerül azonban mindig. A méhek néha ráébrednek a csalásra és agyondöfködik a besurranó tolvajt. Szintén jelentős távolságokra vándorol a közönséges gammalepke. Hernyói számos lágy szárú növényen megélnek, a káposztát, borsót, illetve más kerti növényeket károsíthatják is. A kifejlett lepkék a virágok nektárját szívogatják.

Szárnyatlan nőstények

Egyes lepkefajoknak csak a hímjeit fogják a fénycsapdák, a nőstényeket nem. Ennek egyik magyarázata meglehetősen egyszerű. Számos lepkefaj nőstényei ugyanis szárnyatlanok, így repülni sem tudnak. Ilyenek például a kis téli ara szoló (Operophtera brumata) nőstényei is. A hímeket egyes években ezres nagyságrendben fogják a csapdák, a nőstényeket azonban csak az avatott szem találja meg a fák törzsén. Számos vélekedés ismert arra vonatkozóan, hogy mire is jó a szárnyatlanság. Ezek egyike szerint a kis távolságokra elmászó nőstények nagy eséllyel ugyanazon a fán fognak petét rakni, amin hernyóként fejlődtek. Így több nemzedéken keresztül „hozzászoknak” az adott faegyedhez, és annak leveleit sokkal hatékonyabban hasznosítják.

Szőcs Levente és Csóka György
(NAIK Erdészeti Tudományos Intézet)