Lapszemle

A múlt kötelez

Keveseknek adatik meg, hogy egy több mint 130 éves múltra visszatekintő iskolát vezethessenek, és az egyik legnagyobb erdész, Bedő Albert szellemi örökségét ápolják. Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója közel két évtizede mozgatórugója az intézménynek. A Sopronban erdőmérnökként végzett, két éve Bedő Albert-díjjal kitüntetett szakember az elmúlt időszakban sokat épített, fejlesztett, ám amikor kérdeztem, elsősorban az őt körülvevő jó csapatot, a kiváló kollégákat említette.

Évente háromszáz tanulóval foglalkoznak, s mint kiderült, a demográfiai mozgások leginkább a szakmunkásképzésben csapódnak le. Mindig van érdeklődő az iskola iránt, férfias szakma, ami a beiratkozóknál is igazolódik.

Töretlen a szakképzés

Már az 1879-es első erdőtörvény előírta, hogy hatályba lépésétől számított tíz éven belül csak szakképzett emberek dolgozhatnak az állami erdőkben. „Szerencse a szerencsétlenségben, hogy 1879-ben Szegedet romba döntötte az árvíz, s Tisza Lajost bízták meg a város újjáépítésével, aki abban az időben az Országos Erdészeti Egyesület elnöke volt. Míg a mellette dolgozó Bedő Albert országos főerdőmester pedig a főtitkára. Elérkezettnek látták az időt egy erdőőri szakiskola létrehozására. Szeged városa adott hozzá területet, s az egyesület kis anyagi támogatást” – kezdte beszélgetésünket az igazgató.

1883. október 10-én 11 diákkal és két tanárral Ásott halmon megindult az oktatás. A megnyitást követő hatodik napon Ferencz József magyar király is tiszteletét tette. „Rövid időn belül még három hasonló iskolát építettek fel – Temesváron, Liptóújváron és Görgényszentimrén, amelyek közül csak a miénk maradt a határon belül, ahol azóta is töretlen az erdészeti oktatás” – hangsúlyozta Andrésiné Ambrus Ildikó.

Míg a mérnöknek jobbára az irányítás, a tervezés a fő feladata, az erdőőr kétkezi munkát végez. Az erdészképzés piramisszerűként épül fel, ahol az alapokat a szakmunkások adják, középen állnak a technikusok, s felettük a mérnökök. Ásott halmon az alapokat rakják le. Az elmúlt időszakban lezajlott változások miatt kevesebb szakmunkás végzett. Ennek részben társadalmi okai vannak, hiányzott a szakma megbecsülése. Pedig egyre nagyobb szükség van a jól képzett gyakorlati szakemberekre. Ezen a helyzeten talán javít, ha majd tanulószerződéseket köthetnek, ami ösztöndíjhoz juttatja a diákokat.

Középpontban a gyakorlat

A gyakorlati oktatáshoz a 440 hektáros tanulmányi erdő adja a hátteret Ásott halmon. „Ez még az alapításkor kapott erdő, amit addig kezelünk, amíg az iskola működik” – jelezte az igazgató, hogy bár 1950-ben elkerült az intézménytől, 1994-ben újra visszakapták. Ebben az erdőben minden munkát a tanulók végeznek. Bár nagy a különbség a hegyvidéki és a síkvidéki erdőművelés között, a fiatalok által kapott bizonyítvány országos érvényű, tudtuk az igazgatótól.

Élő kapcsolatot ápolnak az erdőgazdaságokkal, elsősorban a környező vállalatokkal, s a nyitott ságukat jelzi, hogy a közeljövőben a Stihl is náluk tartja favágóversenyét. A tantestület – a nem szaktanárok számára is – fontosnak tartja, hogy megismerjék az erdészetekben folyó munkát, ezért minden nyáron beiktatnak néhány napos tanulmányutat.

Mint egy nagy család

Tavaly nyáron az agrártárcához került az iskola – ahová a hetvenes évekig tartoztak –, végre megállapodhatnak, s ez a szakmai munkát tekintve új reményt ad számukra. Fontos ez annak tükrében, hogy tavaly például három fenntartóval dolgoztak, két éven belül pedig négy „gazdájuk” volt. A nevelői munkáról a szakember kiemelte, hogy szinte minden tanuló kollégista. Együtt élnek, mint egy nagy család. Mivel sok a nehéz háttérből érkezett fiatal, az oktatáson kívül egyéb gondokkal is szembesülniük kell. Így az ott folyó nevelést nagyon fontosnak tartják.

A hagyományok elsősorban az iskola alapításához, a szellemiség pedig Bedő Alberthez kötődik. „Ha már a legnagyobb erdész nevét viselhetjük, ápolni kell az emlékét” – fűzte tovább az igazgatónő, hogy a munkára nevelést, a munka tiszteletét meg kell tanítani a diákokkal, miként azt is, hogy a munka értéket teremt. Aki innen kikerül, megtanul dolgozni, s ha nem is marad a szakmában, nem válik munkanélkülivé. Megbecsülik, ahová kerül, és ez óriási eredmény. „Elsősorban szakmunkásképző intézmény vagyunk” – hangsúlyozta a szakember, bár van szakközepes osztályuk. A szakmunkásoknak gépet kell kezelniük, tudniuk kell motorfűrészt használni, traktorra, targoncára, rakodógépre ülni. Az a cél, hogy a fiatalok minél több jogosítvánnyal hagyják el az iskola kapuját. Rakodógépkezelői, targoncavezetői, mezőgazdasági gépkezelő tanfolyamokat szerveznek számukra. Aki él a lehetőségekkel, az 4-5 szakmával a zsebében kerül ki az intézményből, és valamelyikkel biztosan el tud helyezkedni. Ma már mind gyakrabban jelentkeznek náluk az erdőgazdaságok, megbízható gépkezelő erdészeti szakmunkásokat keresve.

Pályázati forrásból

A téli közfoglalkoztatási programban is részt vettek, mintegy száz motorfűrész-kezelőt képeztek decembertől februárig. „Kedvező tapasztalatokat szereztem a közmunkával kapcsolatban. Megtudtam, hogyan lehetett néhány hónap alatt közösséggé kovácsolni korábban céltalan embereket” – emelte ki az igazgatónő, és hozzátette, hogy az oktatáson kívül megtanulták az alapvető viselkedési normákat. Szíve szerint több erdőművelőt képezne, mint motorfűrész-kezelőt, mert sok olyan munka – ápolás, takarítás, rendrakás – van az erdőben, ahol jobban el tudnak igazodni. Az oktatás sikeréhez elengedhetetlen a technikai háttér megteremtése. Sok eszközzel rendelkeznek, de jó néhány gépük még hiányzik. Ehhez igyekeznek pályázati forrásokat találni. „Nyilván kívánatos lenne a legkorszerűbb eszközökhöz hozzájutni, s azzal, hogy átkerültünk a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, talán megnőttek a lehetőségeink – magyarázta Andrésiné Ambrus Ildikó. A fejlesztések lépésről lépésre zajlanak, tavaly egy oktatótraktorral gazdagodtak.

Viniczai Sándor