Lapszemle

Az ezerarcú akác

Bár messziről jött, régóta része a mindennapjainknak. Jelenlétét, szépségét és hasznát mondókák, versek, népdalok zengik. Felhasználása sokrétű, így lépten-nyomon találkozhatunk fájával, illetve a belőle készült termékekkel. A fehér akác már hozzánk nőtt.

Kinek mit jelent az akác? A városi ember számára a nektárillatú májusi akácvirágzást, az aranysárga szirupos akácmézet, a vidékieknek a gyors növekedésű, szívós és tartós haszonfát, a téli tüzelőt, a természetvédőnek az agresszív betolakodót, az erdészek számára a talajmegkötő és humuszképző értékerdőt, a sokrétűen hasznosítható szerfát adó faültetvényt, a legelő állat számára az árnyat, a vadállománynak pedig a búvóhelyet és a táplálékot.

Kemény, tartós

Gyors növekedése során értékes keményfát szolgáltat, amely szabadban felületkezelés nélkül is igen tartós. Korábban főként a hazai gyümölcs- és szőlőültetvények karóihoz, oszlopaihoz használták az akácot, majd nagy teherviselő képessége és tartóssága a bányaácsolatok készítésénél is nélkülözhetetlenné tette. A hazai bányászat visszaszorulását követően a burgenlandi, a Rajna-vidéki és a francia szőlőültetvények támrendszerének megújítása nyújtott újabb kitörési lehetőséget a hasznosításában. Az ezredforduló környékén pedig a nyugat-európai fűrész- és faipar érdeklődött mind jobban az akác faanyaga iránt, mivel uniós jogszabályok büntették a trópusi esőerdők kemény fájának beépítését.

Hollandiából indult az akác elismertségét növelő és a keresletet élénkítő reklámkampány, amelyhez nagy számban társultak megrendelések is. A kérgezett, hegyezett oszlopok felületkezelés nélküli hasznosításának főként a holland vízépítés adott lendületet. Ezzel párhuzamosan az osztrák, svájci és olasz vevők jellemzően a 4-5-6 méteres kérgezett oszlopokat keresték az alpesi régiók kirándulóés síközpontjainak építéséhez, valamint a magashegységi lakó- és pihenőövezetek lavina elleni védműveinek kialakításához.

Rúdmart, csiszolt, bárdolt

Időközben a nemesített akácfajták iránti érdeklődés is megélénkült, e téren azonban nem született igazán áttörést hozó üzletkötés, főként a szaporítóanyag magas ára miatt. Közben német és osztrák vásárlók a rúdmart (azaz a hagyományos oszlopból esztergálással készült) és csiszolt oszlopok keresletét erősítették. Eleinte csak egyenes, majd rusztikus (görbe), villás, és ágas állványfaszerű oszlopféléket is kértek. A csiszolt oszlopok mellett továbbra is töretlen az igény szőlőkarókra, támrendszerekre, miközben megnőtt a kereslet a hasított és a bárdolt, azaz igényesebb küllemű karók iránt.

Az uniós előírások szigorítása miatt a köztéri parkok, játszóterek berendezéseinek hazai és európai megújítása kapcsán szintén előtérbe került az akác. A csiszolt oszlopot lassan kiszorította a piacról a szíjácsmart oszlop, mely nemcsak tartós, hanem szép is. A fűrészipari termékek iránti igény ugyancsak folyamatosan növekedett. A bútorlécen kívül mind többen keresik az akácból készített padlóburkoló elemeket. A hagyományos frízek és a csaphornyos parketta helyett pedig a dilenféleségek uralkodtak el a fapiacon.

Töretlen a bizalom

Az ázsiai (Dél-Korea) piacon szintén felhasználókra talált az akác. A kérgezett gömboszlop, a szíjácsmart termékek és a fűrészáru egyaránt keresett lett. A francia és német kereskedők és felhasználók közben egyre igényesebb, nagyobb hozzáadott értékű termékeket kértek, és termelésre együttműködést ajánlottak. Így lehetséges, hogy akácból készült már játszóház, karám, külső faházburkolat éppen úgy, mint tetőfedő fazsindely.

A gazdasági válság ugyan kicsit visszavetette az új termékfejlesztéseket, de a jól bevált termékkör iránt nem csökkent a kereslet, sőt bizonyos faanyagoknál piacbővítésre nyílt lehetőségünk. A fapiaci előrejelzések és a ténylegesen beérkező megrendelések azt mutatják, hogy az akácfatermékek iránti kereslet és bizalom töretlen. A mindennapi élet bármely területén találkozunk akácfatermékkel, amelynek alapanyaga a jól kezelt hazai erdőállományainkból származik. Az utóbbi évek közjóléti beruházásaiból sem hiányozhat az akác, hiszen a legtartósabb faanyagot adja a kilátók vázszerkezetéhez, a kültéri padokhoz, asztalokhoz, a tájékoztató táblák oszlopaihoz. Az akácerdőkben igen nagy fatömeget és komoly befektetett tőkét őrzünk, melyre legyünk büszkék és kezeljük úgy, mint egyik nemzeti kincsünket. Óvjuk és vigyázzunk rá!

Bíró Imre
NYÍRERDŐ Zrt.