Lapszemle

Miről ismerjük fel az erdészt?

Az állami erdészeti részvénytársaságok tulajdonosi joggyakorlója, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és az Erdészeti Hatóság az erdőtörvény előírásai alapján egyedi egyenruhát alakított ki. A terepi és az irodai szolgálati egyenruha legtöbb elemét már megkapták az erdészek. Ugyan a falvakban élők általában manapság is személyesen ismerik az erdészt, az egyenruha mostantól egyértelművé teszi, kihez fordulhatunk az erdővel, fával kapcsolatos kérdéseinkkel, kéréseinkkel.

Az erdőgazdálkodásban dolgozó közel négyezer-ötszáz erdészeti szakszemély a hatályos erdőtörvény értelmében köteles egyenruhát viselni az őrzési, igazoltatási és hatósági tevékenysége során. A közel 1500 erdőmérnöki diplomával rendelkező dolgozóból mintegy ezren látják el a gazdálkodói, a többiek pedig az erdészeti szakirányítói és hatósági feladatokat.

Az állami erdőgazdálkodásban ezren erdésztechnikusi oklevéllel vezetik az erdészkerületeket. Ahhoz, hogy egy erdésztechnikus, vagy erdőmérnök jogosultságokkal rendelkező szakszemély lehessen, két év szakmában töltött időre van szüksége, részt kell vennie szakszemélyzeti oktatáson, és esküt kel tennie. Mostantól ruhájukról is tudhatjuk, hogy kérhetünk tőlük terepi eligazítást, vagy hozzájuk fordulhatunk, ha éppen téli tüzelőre van szükségünk.

Az erdészeti szolgálati egyenruhának a magyar állami erdészetet illetően több mint 100 éves fejlődéstörténete van. Az egyenruha szükségességét az Erdészeti Lapok 1881. évi novemberi számában ismertette, megállapítása ma is helytálló: „Hogy a törvény miért rendeli az egyenruha viselését, annak leg főbb oka az, hogy az erdőtisztet mindenki első pillanatra felismerje, és rendelkezéseinek engedelmeskedjék.” A cikk kifejti, hogy az egyenruha az erdész hatósági jellegének hangsúlyozásához, ennek kétségét kizáró és idejében való érvényre juttatásához is szükséges. A két világháború között az egyenruhaviselés megszűnt és azt az 1935-es erdőtörvény sem írta elő, csupán a szolgálati jelvényről rendelkezett. Az 1961-es és az 1996-os erdőtörvények kikötik az egyenruha viselésének szükségességét, viszont egységes egyenruha csak a 2009-ben hatályba lépett, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény végrehajtási rendeletével készült el.

A terepi egyenruha megfelel a szélsőséges körülmények elvárásainak is, külön téli és tavaszi-nyári-őszi garnitúrát kaptak a terepen dolgozó erdészek. Az egyenruha fontos eleme az erdészcsillagot ábrázoló kiegészítő jelzés. A tölgy ötlevelű, csillagot formázó csemetéje az erdészszakma szimbóluma, melyet örömmel lát, óv és ápol az erdész, hogy majd nagy fává nőhessen.

Pilisi Parkerdő Zrt.