Lapszemle

A természet-ember kapcsolat erősítése

Nagyszabású közjóléti programsorozatot indított útjára az idén a Bakony közepén, 50 ezer hektárnyi területen gazdálkodó VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. A vállalat üzemi területének több pontját érintő beruházásaik között kilátók és tanösvények felújítása, erdei iskola fejlesztése, kiállítás és rajzverseny szervezése egyaránt szerepel. Pályázati támogatással együtt közel félmilliárd forintot fordítanak e közjóléti fejlesztésekre.

„Társadalmi szerepvállalásunk elsődleges célközönsége a család és az ifjúság. Fontosnak tartjuk a természet szeretetére és a környezett udatos magatartásra nevelést. Mi – erdészek és vadászok – a természet őrei vagyunk, és meggyőződésem, hogy az a gyermek, amelyik idejekorán megtanulja meglátni az erdő szépségeit és tisztelni a természet törvényeit, nem fog szemetelni vagy kárt tenni benne! – mondta Tengerdi Győző, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója azon a tájékoztatón, amelyet a veszprémi Városháza Kossuth-termében tartott ak a vállalat „A jövő a kezünkben van” elnevezésű közjóléti fejlesztéseiről. Az eseményt Navracsics Tibor miniszterelnökhelyett es, közigazgatási és igazságügyi miniszter, országgyűlési képviselő nyitott a meg, köszöntőt mondott Porga Gyula, Veszprém polgármestere.

Összhangban a kormány azon törekvésével, hogy az erdőket megnyissa a lakosság előtt , az állami erdőket kezelő erdőgazdaságok eddig még nem látott mértékű, a köz javát szolgáló fejlesztéseket valósítanak meg. Miután az állami erdőgazdaságok az elmúlt években a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesztési Bank által megkövetelt szigorú költségtakarékossággal, fegyelmezett en gazdálkodtak, alaptevékenységükből elegendő nyereség származott ahhoz, hogy ennek tekintélyes részét a következő időszakban közjóléti fejlesztésekre fordíthassák. Így történt ez a VERGA Zrt. esetében is: 2014 első negyedévének végéig pályázati támogatással együtt összesen 455 millió forintot tud kulturált és természetközeli pihenést szolgáló beruházásokra áldozni, aminek túlnyomó többsége (85%) önerő.

Fejlesztéseik négy csoportba sorolhatók:

• Rendezvények szervezése és támogatása, amelyek az erdő, a természet megismertetetését, természetszeretetre és környezett udatos magatartásra nevelést célozzák. (Fekete István kiállítás és rajzverseny, Föld napja rajzverseny és fotókiállítás.)

• Oktatási célú fejlesztések: az ajkai Hubertus Erdei Iskola bővítése, Várpalotán erdei iskola létrehozása, az Ámos-hegyi tanösvény megújítása. Természeti értékeink védelme érdekében az egyik legfontosabb lépés az erdő és élővilágának megismertetése, ezért kiemelt figyelemmel kezelik az oktató-bemutató helyek létrehozását, illetve azok fejlesztését.

• Turisztikai célú beruházások, mint a Maderspach Viktor-kilátó, melyet a várpalotai lőtér területén állítanak fel, vagy az Országos Kékkör azon szakaszának teljes felújítása, amely a társaság területén halad át. Ez utóbbi EU forrásból 21 partner bevonásával indult el. A 100%-os támogatott ságú pályázat segítségével forrásokat tisztítanak meg, tavakat újítanak fel, korszerű információs és irányítótáblákat helyeznek el, továbbá 22 km hosszú kerékpárút, számos fedett és nyitott pihenőhely jön létre a VERGA területén.

• A vadászati kultúra és a vadászat társadalmi elfogadott ságának növelése érdekében végzett beruházások, fejlesztések. Ezek közé tartozik a Vadászati Kultúra Napjának támogatása, valamint az Alsóperén önerőből felépülő Vadászkápolna, oktatóközpont és emlékhely.

Az egy évig tartó, nagyszabású beruházássorozat keretében összesen tizenkilenc helyszínen valósulnak meg közjóléti fejlesztések. Ezzel lehetővé válik az is, hogy az eddig elzárt vagy megközelíthetetlen erdei területek és kilátópontok megnyílhatnak a kiránduló családok, túrázók előtt.

Nádasdy-arborétum

 

Az Olaszfalu-Alsópere-pusztán, az állami tulajdonban és a vállalat vagyonkezelésében álló egykori Nádasdyvadászház mellett létesült 10 hektáros arborétum helyreállításával a Királyszállási Erdészet alapításának idén éppen 100 éves évfordulóját kívánják megünnepelni. A tervezett új centenáriumi emlékművet tizenkét ezüsthársfa alkotja, melyek mindegyike a vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás nagyjainak emlékét örökíti meg. Emlékkeresztet is állítanak a már nem létező, 18-19. század fordulóján a közeli dombtetőre épült kastély helyén, ahonnan zavartalan kilátás nyílik a parkra. Az emlékkereszt a Magyarság Keresztje nevet viseli majd és nemzetünk összetartozását hirdeti.

Ökoturisztikai oktatóközpont

Az erdészeti iroda épülete mellett a Bakony erdei élővilágát bemutató, látogató- és családbarát ökoturisztikai oktatóközpont létesül, melyben állandó erdészeti kiállítás, kézműves foglalkoztatóval felszerelt oktatóterem és tematikus játszósarok kap helyet. A létesítmény korosztálytól függetlenül nyitva áll a környéket látogató turisták számára is.

Szent Imre Vadászkápolna

Varázslatos környezetben, az Alsópere Park Szálló mellett épül a Szent Imre herceg nevet viselő ökomenikus vadászkápolna. Szent István egyetlen felnőtt kort megérő fi a, aki elsősorban a magyar ifj úság példaképévé vált, nemcsak a világi tudományokban jeleskedett , hanem igyekezett az életszentség útján is járni, gyakorta imádkozott a veszprémi Szent György templomban. Koronázása előtt nem sokkal földühödött vadkan sebezte halálra egy vadászaton. Szent László király Szent Imrét atyjával, Istvánnal és nevelőjével, Gellért püspökkel együtt 1083-ban szentt é avatt a. Eme erdei szentély lesz a helyszíne a vadásznapok nyitó eseményeinek, a Hubertus miséknek, valamint a központi rendezvényeknek. Meghitt környezete lehetőséget teremt majd esküvők, keresztelők tartására is.

Hubertus Erdei Iskola

Napjainkban a társadalom mind nagyobb érdeklődést tanúsít a legmagasabb szinten szerveződött környezeti rendszer, az erdő iránt. Egyre világosabb, hogy a természett ől elszakadni nem lehet, és nem is érdemes. A VERGA Zrt. fontos feladatának tekinti, hogy jobban megismertesse az emberekkel az erdőgazdálkodási munkákat, bővítse az erdőről, az ott zajló életről szóló ismereteket. A Kab-hegy nyugati oldalán bükkösök, cseresek árnyékában álló, korábban romos Hubertus- lakot erdei iskolaépülett é alakították át, melyben az iskolai oktatás keretein belüli kiegészítő környezeti nevelés folyik. Ily módon élményszerűvé, testközelivé válnak a megtanulandó ismeretek, hiszen a játékok, a kézműves foglalkozások mind-mind a természetről szólnak.

A VERGA kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a különféle, egymásra épülő programok alkalmazkodjanak a gyerekek életkori sajátságaihoz, illetve hogy az oktatók az ismeretanyagot fokozatosan adagolják az iskolásoknak. Minden foglalkozás alkalmat teremt a viszszacsatolásra és ismétlésre, hogy a tanultak jobban megszilárduljanak. Emellett fontos a már korábban elsajátított ismeretek szinten tartása is, hogy a gyerekek jobban megértsék az összefüggéseket. Lássák az ember környezetre ható szerepét, megérezzék azt a felelősséget, amellyel önmagunknak, környezetünknek és nem utolsó sorban a jövő nemzedékeknek tartozunk.

A Hubertus Erdei Iskola területén tematikus bemutatóhelyet és a Bakonyhegység élővilágát bemutató diorámát alakítanak ki élethű modellek, állat- és növénypreparátumok, multimédiás, számítógépes, gyermekek által is kezelhető animációk, interaktív tablók, érintőképernyő és más informatikai eszközök felhasználásával. A kivitelező a Festetics-kastély vadászati múzeumában található diorámák készítője. A tetőtérben 6 kétágyas szoba épül vizesblokkal.

VERGA Zrt.
www.vergakozjo.hu