Lapszemle

Alkotmányos tulajdonelvonás?

Az új földtörvényként emlegetett, hivatalos nevén a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényt botrányos körülmények között fogadták el, ám ez csupán néhány napig szerepelt a híradásokban. Ellenzéki pártok és civil szervezetek - köztük a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, mint a legnagyobb agrár-érdekképviselet - az ombudsmanhoz fordultak a törvény alkotmányossági felülvizsgálatának kezdeményezése érdekében. Ennek tartalmáról készült egy viszonylag részletes ismertetés, mondta Filipsz László, a MOSZ titkára.

A MOSZ az ombudsmannak írott beadványában nem csak a törvény egyes rendelkezéseinek konkrét alkotmányellenességére hívta fel a figyelmet, hanem részletes elemzést adott a törvény végrehajtásának várható súlyos társadalmi, gazdasági kihatásairól is. Ezek közül kiemelten fontos a törvénynek a jelenlegi termőföldtulajdonokra, a tulajdonosokra várhatóan gyakorolt hatása, amiről az érintetteknek nagy valószínűséggel még nincs is tudomásuk. (…)