Lapszemle

Új földforgalmi törvény, új koncepció

Az új földforgalmi törvény tervezetét tárgyalja az Országgyűlés, amit június 10-ei zárószavazással kíván elfogadni a testület. Horváth Gábor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének főtitkára szerint ez azt is jelzi, hogy nem kerülhet sor érdemi társadalmi vitára. Ugyanakkor szólni kell arról, hogy milyen helyzetet állít elő a törvény életbe lépése, mert totális bizonytalanságban érezhetik magukat az ágazat szereplői, a termelők, a földtulajdonosok. ígéret maradt, hogy a földforgalmi törvénnyel együtt tárgyalják az üzem- és az integrációs törvényt, ám jelenleg a két törvénytervezet nincs a kezükben, így tartalmukról vagy szerkezetükről semmit nem lehet tudni.

Az új földforgalmi törvénytervezetben az üzem- és az integrációs törvény mellett egy újabb törvényre is hivatkoznak, a mező- és erdőgazdasági földek hasznosításáról szóló törvényre. Ezek szerint várhatóan négy törvény szabályozza majd a föld forgalmazását. Ha ezekből rapid módon csak egyet fogadnak el, akkor a többi három törvény híján az érintettek nem fogják tudni, mit kell tenniük, a termelők csak kapkodják a fejüket. A helyzet azért rossz, mert a tervezet számos helyen hivatkozik végrehajtási jogszabályokra is, vagyis nem az említett további három törvényre, például a családi gazdaságok fogalmánál, vagy azzal kapcsolatban, hogyan kell kiszámolni az egy hektárra vetített nagyállategységet, nem tudni, hogy a helyi földbizottságok hogyan jönnek létre, milyen lesz az eljárásrendjük. Nem csoda hát, hogy a bizonytalanság érzése fogja el a termelőket, mondta a főtitkár. (…)