Lapszemle

Folyók ölelésében a Dél-Alföldön

Az ország déli, délkeleti területe történelmi és kulturális emlékekben éppúgy bővelkedik, mint természeti értékekben. A művelődni vágyók és a természet szerelmesei egyformán megtalálják az érdeklődésükhöz leginkább illeszkedő időtöltés lehetőségét. Csongrád és Békés megye állami tulajdonú erdőterületeit a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. gondozza és védi.

Tisztában vagyunk azzal, hogy változatos erdeink jelentőségét az is emeli, hogy az egyébként fában szegény Alföldön helyezkednek el. Emiatt gazdasági szerepükön túl fokozott súlya van a környezet- és természetvédelmi rendeltetésüknek is. Ugyanakkor erdeink amiatt is felértékelődnek, hogy szerencsére az emberek egyre többen, egyre több időt töltenek el erdei környezetben, az Alföldnek ebben a szögletében is.

Az ásott halmi homokbuckák között

Az 1886 óta erdőrezervátumként érintetlenül megőrzött Kiss Ferenc emlékerdő igazi tanúerdő, Szeged néhai erdőmesterének javaslatára ugyanis a hajdani sztyepprétekkel és futóhomokbuckákkal tarkított táj ősi nyárligeteinek képét és élőlényeit őrzi. A változatos domborzatnak köszönhetően a jellemzően fehérnyárfából álló ligetes erdő rendkívül sokszínű. A száraz buckatetőkön ugyanazok a fafajok csenevészen fejlődnek, míg a vízhez közelebbi völgyhajlatok fái 15-20 méteresre is megnőnek. Az eredeti állapot fenntartását javasló Kiss Ferenc erdőmérnöknek 1976-ban állított emlékoszlop közvetlenül az 55-ös út mellett, az ásott halmi elágazás után 400 m-rel található, Baja felé.

Az ásott halmi erdők felfedezőinek érdemes megtekinteniük a Bajára vezető főút 36. kilométerének közelében álló Szent Erzsébet Kápolnát, más nevén Back Kápolnát. Ezt Begavári Back Bernát szegedi polgár 1937-ben építtette fiatalon elhunyt fia emlékére.

A Czike Gábor által tervezett, vakolatlan, mész-homok téglaépület mellett erdei pihenőhely, esőház, pad, asztal és tűzrakóhely várja az arra járót.

A közeli égbe törő terebélyes szürkenyárról, a Ruzsafáról elsőként Kiss Ferenc emlékezett meg 1927-ben: „Körülbelül 130 éves lehet az Alsó-ásott halmi erdő északnyugati sarkában levő nyárfa, a Ruzsafa nevet azért kapta, mert Rózsa Sándor s az emberei az ágára aggatott jelekkel adták egymásnak tudtára, hogy merre mentek, vagy hogy honnét várhatók a zsandárok” – írta.

A Bedő-liget a Back-kápolnától délre, egy kellemes sétával érhető el. A ligetet szintén Kiss Ferenc javaslatára hozták létre és nevezték el Bedő Albert országos főerdőmester tiszteletére.Bedő nevéhez fűződik az 1879-es első modern erdőtörvény megalkotása. 

A ligetes erdő enyhén hullámos ásott halmi típusú homokbuckás területre települt. A néhány kocsányos tölgy között platán-, vénicszil- és feketedió-ligeteket találhatunk, és gyönyörködhetünk a hajdani száraz homokpuszták maradványnövényeiben. Az öregedő fák alatt hatalmas hangyabolyok vonják magukra a természet- és erdőszerető látogató figyelmét. A feketeharkályok lakta platánligetek megfigyelése különös élmény a türelmes szemlélődő számára.

Művésztelep a Tisza völgyében

Hódmezővásárhelytől 6 km-re, a Tisza bal partján fekszik Mártély, a folyó egyik legrégebbi halászfalva, amely egyben a Tisza-szabályozás „szabadtéri múzeuma” is. Ez a vidék a folyó déli szakaszának talán legszebb része: a kiszélesedő ártéren holtágak, morotvák, nedves rétek, rekett yések, mocsaras, tocsogós területek és gyönyörű erdők váltakoznak. A mozaikos élőhelyek miatt a környék növény- és állatvilága gazdag és változatos, ma tájvédelmi körzet. Szépségével és sajátos hangulatával művészek sorát (pl. Tornyai János, Endre Béla, Rudnay Gyula, Barcsay Jenő) ihlette meg. Messze földön híres a mártélyi művésztelep. A Tisza és a gátak között elterülő, valóban festményre illő hullámtér a folyószabályozás során, a 19. század végén alakult ki.

Kis-Sárrét

A hajdan bihari, ma Békés megyei Kis-Sárréten, a határ közelében található Árpád-kori falu Geszt, a két miniszterelnököt is adó Tisza-család uradalmának néhai központja. A csendes geszti birtokról indult Tisza Kálmán és az Ady által is megverselt „csóvás ember, a vén geszti bolond”, azaz Tisza István (apa és fi a). Ott született Tisza Lajos is, aki a szegedi nagy árvíz utáni újjáépítés kormánybiztosa, valamint az Országos Erdészeti Egyesület egyik megalapítója, majd hosszú időn át elnöke volt. A fiatalon elhunyt, költői vénájú Tisza Domokos görög és poétikai oktatását a család 1851-ben Arany Jánosra bízta. A költő közel egy évet töltött a kastélyban, illetve a kis nyári lakban. A geszti temetőben hatalmas sírbolt őrzi a Tisza-család tagjainak földi maradványait.

A volt Tisza-birtok nagy része ma erdőterület. Ez a Tiszák 1930-as évektől végzett nagyarányú erdősítésének, no meg a helybeliek szorgos kezének és az erdészek, elsősorban Müller Géza szakértelmének köszönhető. A Zsadány határában kialakított vátyoni tanösvényen a Dél-Bihar összes jellegzetes tájképi eleme megtalálható. Tiszta időben kelet felől a Nagyvárad környéki dombok, a Bihar-, a Béliés a Zarándi-hegyek hatalmas tömbje zárja a látóhatárt. A tölgyes erdőktől a Kis- Sárrét vízi világáig számos látnivalót gyűjthet be képzeletbeli vándortarisznyájába a városoktól távolra is elmerészkedő turista.

Körösközi erdővidék

A Fekete- és Fehér-Körös mai összefolyásánál fekvő Doboz ősi magyar falu. Feltételezhető, hogy a terület az Árpádkortól fogva folyamatosan lakott volt. Őseik a király kondáit makkoltatták a környék roppant erdeiben. A település kastélyát a 18. században az Almássyak építtették. Gazdasági épületeit később Ybl Miklós tervezte. Parkjában áll egy neoromán kápolna és a Wenckheimmauzóleum. A község belterületén a régi Fekete-Körös ölelésében félszigetként terül el a 6 hektáros kastélypark, melyet az 1880-as években az itt élő eredeti faállomány felhasználásával alakított ak ki.

Doboztól délkeletre, a Fekete-Körös holtágának egyik kanyarulatában állt egykoron Sámson vára. A lekerekített sarkú, háromszög alaprajzú sáncvár feltehetően a 10-11. században épült, és a környékbeli falvak jól védhető menedékhelyéül szolgált. Az ásatások szerint sövényfal tette a sáncot magasabbá, és fából épült tornya is volt. Ennek a sáncvárnak állít emléket a helyreállított kaputorony.

A kirándulók a doboz-szanazugi üdülőterület mellett , a faluhelyi erdő hársfái alatt tehetik tiszteletüket a szegény sorból felemelkedett és nemzetközi hírű tudományos kutatóvá vált Dr. Papp László erdőmérnök síremlékénél.

Gyula a Körös-vidék legnevezetesebb városa. A nagy múltú település és környéke nem csak épített és kulturális emlékekben, de természeti értékekben is kiemelkedően gazdag. A gyulavári Almásy-kastély kiállításai ebbe a kincsestárba engednek bepillantást. A látogató az erdő- és vadgazdálkodáson, a vízépítéseken és biogazdálkodáson keresztül ismerkedhet meg a fenntarthatóság fogalmával és megoldásaival.

A Fekete-Körös magyarországi szakasza a Tiszántúl egyik legérintetlenebb tája. A mályvádi erdőt határoló Fekete-Körös a leginkább szabályozatlanul hagyott folyóink egyike. A határtól a szanazugi összefolyásig kanyargó 20,5 kilométeres vonalán húsz erős hurkot és ívet vet. Igézően vadregényes. A kanyargó folyót több ezer hektárnyi erdő kíséri. Az ősi erdőszigetek: Keszi, Bányarét, Törökerdő, Mályvád, Sitka erdeiben még ott kanyarognak az elhagyott Körös-medrek. Az erdőgazdaság több évtizedes vízpótló törekvéseinek eredményeképpen többségük ma újra vízjárta vidék. A változatos élőhelyek sok-sok növény- és állatfajnak adnak ott hont. A terület évszázadok óta kiváló vadászterület, dámvadállománya messze földön híres.

A Bányaréti őstölgyes, hazánk ezredik védett területe, valamikor legelőhöz kapcsolódó delelőhely volt. Kocsányos tölgyei és vadkörtefái a Körös-vidék egykori ősi tölgyerdőinek maradványaként jelentős genetikai és táji értéket képviselnek.

Gyula-Városerdő kedvelt üdülőövezet és parkerdő. Ott működik a Dalerd Zrt. Erdészeti Tájékoztatási Központja, udvarában egy különálló haranglábbal és faragott kapuval rendelkező ökomenikus fakápolnával. Ennek érdekessége, hogy oltárát a hatvanas években lebontott, patics falú cserkészkápolna keresztje díszíti. A régi imádságos helyet boldog Apor Vilmos szentelte fel. Keresztjét pedig erdei iskolázó gyerekek találták meg a fák között. A parkerdőben könnyen bejárható tanösvények és erdei berendezések szolgálják a kirándulókat.

Bélmegyer-Fáspuszta környékét mindig is erdők borították. A ma már védett terület – a szikes legelőn álló magányos, többszáz éves kocsányos tölgyekkel, idős vadkörtefákkal az ősi erdőssztyep látványát idézi. A területet a régi ereket követő galériaerdők veszik körül.

Kovács Péter bélmegyer-fáspusztai kerületvezető erdész 1958-ban egy tölgymatuzsálem alatt esküdött örök hűséget Szabó Margitnak. Magyar ország 10 legnagyobb átmérőjű tölgyfájának egyikét ezért a környékbeliek Péter fájaként ismerik. A bélmegyerfáspusztai bekötőút és az erdészházi bejáró kereszteződésében álló fakeresztet a helyiek szerint a II. világháború után egy asszony állítt att a, aki éveken keresztül ott várta haza szerett eit a háborúból.

E rövidke ízelítő és a néhány villanásnyi fotó alapján elfogult lokálpatriótának tarthat bennünket a Kedves Olvasó, de gondoljon csak bele: ami Önnek úti élmény, az nekünk a sorsunk!

www.dalerd.hu