Lapszemle

Nyitott az újra

A fiatal, újításra kész agrármérnök, Héjjas László szerint gazdálkodni csak jól érdemes. Ezért mindent megtesz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságból. A rengeteg befektetés, kísérlet, illetve saját mérésekből felépített adatbázis hozománya meg is látszik a termesztési eredményeken. Jóval kevesebb ideje, energiája maradna azonban a termelésre, ha a gazdaság ügyes-bajos dolgainak ügyintézéséhez, a hivatalos levelezéshez, jogértelmezéshez, adminisztrációhoz, a támogatási kérelmek benyújtásához nem talált volna szakmailag, emberileg egyaránt megbízható segítőre Túri Zoltán kamarai tanácsadó személyében.

A Somogy megyei Jákón Héjjas László a szántóföldi növénytermesztésre alapozott családi gazdaságukat vezeti. A fiatal gazdálkodók indulását könnyítő uniós támogatás, amit három éve nyert el, számukra a technológiai fejlesztést gyorsította meg egy nagyobb erőgép vásárlásával, illetve a művelt terület is bővült.

– A támogatás nélkül a fejlesztéseket legalább két évvel kellett volna elhalasztani, ami természetesen a további tervek megvalósítását is elodázta volna. Nem hallgatható el azonban a pályázattal kapcsolatban, hogy nagyon nehéz, jól megalapozottan öt évre előre üzleti és pénzügyi tervet készíteni. Hazánkban ugyanis a piac legalább olyan kiszámíthatatlan, mint az időjárás, a környékünkön a vadkár is keresztülhúzhatja terveinket, miközben a költségek rohamosan emelkednek. Ráadásul egy tavalyi jogszabály-módosításból adódóan az EUME értékben kifejezett fejlesztés megvalósulásánál nem a vállaláskori forint/euró árfolyamot veszik figyelembe, így még nehezebb a teljesítés – magyarázta Héjja László. Az üzemméret újfajta számításából adódott, hogy több fiatal gazdálkodóhoz hasonlóan a somogyi gazda sem juthatott még hozzá a támogatás maradék 10 százalékához.

– A tervezett árbevételtől 25 százaléknál nagyobb elmaradás pedig nem csupán a 10 százalék kifizetését kockáztathatja, hanem a teljes támogatás csökkentésével járhat. A kedvezőtlen időjárás miatti hozamkieséskor érdemes ezért inkább vis maiort jelenteni. Ez azonban nem vonatkozhat a vadkárra. A kommunikációs tervben megjelölt, az elbíráláskor plusz pontot érő vállalásokat sem szabad félvállról venni, ahogyan a kétszeri kötelező képzést sem, mert ezek elhagyása szintén szankcionálható. Mindezek ellenére továbbra is óriási az érdeklődés a fiatal gazdák támogatása iránt, hiszen az elnyerhető összeg a fejlesztések önrészét adhatja, ahogyan ez Héjja László esetében is megvalósult – sorolta Túri Zoltán.

Héjja László tevékenységéről újságcikkben, valamint szakmai fórumokon is beszámolt. A gazdálkodó nagyon örül, hogy az ügyintézésben bizton számíthat Túri Zoltánra, akit még hivatalnokként ismert meg a fiatal gazda pályázat beadásakor. Úgy érzi, nagyon nehéz lenne a lelkiismeretes, a támogatásokkal kapcsolatos tudnivalókat, a kifizetés eljárásmódját és a jogorvoslati lehetőségeket egyaránt ismerő tanácsadó nélkül. Túri Zoltán révén sokszor egy telefonhívással hozzájut azokhoz az információkhoz, amikért másként a különböző hivatalokban kellene sorban állni. Agrármérnök létére a nagybajomi ügyfélszolgálati iroda könyvtárában is gyakorta talál olyan kiadványt, amiből ötletet meríthet. Amióta pedig CD-n is elérhetők e kötetek, még inkább él a lehetőséggel.

A jákói gazdálkodó ugyanis kifejezetten újító szellemű. A szántók területének mintegy negyedét minden évben fajta-, avagy technológiai kísérletek foglalják el. De előremutató az a kezdeményezése is, hogy a szomszédos állattartókkal kölcsönös előnyökre épülő úgynevezett gazdakört alakítottak, melyben a mostani együttműködésen túl is lát lehetőséget. Az egy lábon állásból eredő veszélyt a gépi szolgáltatás bővítésével tervezi megszüntetni, míg hosszú távon erdősítésben és halastó létesítésében gondolkodik. A költségcsökkentést pedig egyebek között az alternatív energiafelhasználásban látja.

Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat

Hasznos információkért látogassa meg

www.kolcsonosmegfeleltetes.eu

és a http://umvp.agrarkamara.hu oldalakat.

 

Halászati beruházások

A részleteket a 70/2012. (V. 17.) MVH-közlemény tartalmazza.