Lapszemle

„Somogyország” zöld szíve

Titokzatos, sok tekintetben egyedi, mégis minden megtalálható, ami egy erdőgazdasághoz tartozik, sőt még annál sokkal több is. Egy állami erdőgazdaság, aminek elválaszthatatlan része a múltja, az erdőgazdálkodás, a vadászat, a természetvédelem, egy település, egy üdülőcentrum, egy kisvasút. A HM Kaszó Zrt. a legkisebb területű a 22 állami erdőgazdaság között, mégis bátran mondhatjuk, hogy sok tekintetben a legnagyobbak közé tartozik.

„Somogyország” zöld szíveA Somogy megyei Kaszó település határában folytatott gazdálkodásunkat ma is nagyban meghatározzák a 19. század végi, 20. század eleji történések és érthetővé teszik, hogy miért is annyira fontosak az itt élők és dolgozók számára a gyökerek. 1891-től az első világháború kezdetéig vásárolta meg a területet herceg Karl Christian Kraft Hohenlohe-Oehringen, a legendás hírű szlovák javorinai birtok tulajdonosa. A herceg a kaszói birodalom megalapozásához magával hozta szakembereit is, akiknek leszármazott ai közül sokan a mai napig is tesznek a kaszói erdőért. A jelenlegi vadászház helyén a század elején a herceg teljes egészében fából épült vadászkastélya állt. Akkoriban az erdőbirtok kizárólag vadászati célokat szolgált, az erdők nagy része rontott legelő erdő volt. Az állatt artásra a ma is használatos földrajzi elnevezések utalnak (Vörösakol, Tinójárás stb.). A herceg tudatos gazdálkodásának eredményeként alakított ák ki a kaszói erdőtömbre azóta is jellemző négyzetrácsos nyiladékhálózatot, és vetett ék be makkal a rontott erdőket.

„Somogyország” zöld szíveTitokzatosság övezte

Kaszó 1968-ban került honvédelmi kezelésbe. Akkor hozták létre a honvédséghez tartozó erdőgazdaságokat azokon a területeken, ahol a jelentős katonai létesítményeket álcázni akarták. Az erdőgazdaság nevében szereplő HM a terület vagyonkezelőjére, a Honvédelmi Minisztériumra utal. Hogy mi okból került ebbe a körbe a kaszói erdőtömb, arról két szóbeszéd is kering, azonban egyiknek sincs hiteles forrása. Egyik szerint a Varsói Szerződés katonai terveiben a térség felvonulási útvonalnak számított Olaszország felé. A másik ok sokkal prózaiabb, miszerint Czinege elvtárséknak kellett egy jó vadászterület…

„Somogyország” zöld szíveHagyományos vendégszeretettel

Szerencsére ma már hazánkban is mind szélesebb réteg igényli a természetes környezetben megvalósuló kikapcsolódást, feltöltődést. A látogatók kényelméről, illetve arról, hogy mind több élményhez jussanak, vadászház, erdei lak, sportcsarnok, úszómedence, szauna, fi tneszterem, tanösvény, kisvasút, különböző hosszúságú kerékpárutak, ökocentrum, erdei tornapálya, halastó gondoskodik. Mindez pár kilométeres körzeten belül, összefonódva Kaszó településsel, ahol hagyományos vendégszeretett el várják a kirándulókat a lakók és az erdőgazdaság dolgozói egyaránt.

 

A történet folytatása a rendszerváltás éveiben válik a beavatatlanok számára ismét érdekessé. Akkor a fél ország visszhangzott a somogyi erdőrengetegben található kicsiny település nevétől. Szó szerint megnyíltak e titokzatos világ kapui, melynek hétköznapjaiba csak nagyon keveseknek adatott meg bepillantani, mégis mindenki úgy gondolta, hogy mindent tud róla…

„Somogyország” zöld szíveNagy Jenő és Nagy Eszter Dóra Kaszó 600 éve című könyvéből azonban sok minden kiderül.

Talán a mai napig is emlegetett „titokvilág” az oka, hogy Kaszó a megérdemeltnél – még a környéken lakók számára is – kevésbé felkapott turistacélpont. Pedig aki ma Kaszóba látogat, az nemcsak a múlt érdekességeivel találkozhat.

Szakmai kihívások

A Somogy megyei Kaszó település határában hazánk legnagyobb egybefüggő síkvidéki erdejét kezeljük, ahol a kocsányos tölgy és a mézgás éger a két meghatározó fafaj. Az országban egyedülállóan, a HM Kaszó Zrt.-nél nincsenek erdészetek, különálló alközpontok. A tömbös elhelyezkedésének köszönhetően egyetlen irodaházból irányítható a 15 ezer hektáros erdő-, illetve a közel 22 ezer hektárt átfogó vadgazdálkodás.

„Somogyország” zöld szíveAz erdőgazdálkodásban a kocsányos tölgy állományainak felújítása, nevelése, gyérítése, kitermelése, értékesítése adja a hétköznapok teendőinek zömét. Legjobb szaktudásunk szerint próbáljuk megtalálni a megfelelő válaszokat a napjainkra felgyorsult természeti és jogi környezet változásaira. Ez sokszor nem egyszerű, mert egy lassan növő, magas vágáskorú (100-150 év) fafajról van szó, amelyet a múlt század elején telepített ek a Somogyi homokvidékre. A termőhely száradása, a talajvíz süllyedése miatt a szélsőséges területeken igen komoly nehézségek és anyagi ráfordítások árán sikerülnek az erdőfelújítások. A jövő nemzedékeiért viselt felelősségtudat azonban nem engedi meg, hogy engedjünk a szakmai elvárásokból.

Vonzó vadászterület

Akik már hallott ak Kaszóról, a leggyakrabban vadászatt al kapcsolatos történeteteket említenek. Nem véletlenül! Egyedülálló gímszarvas-állományunkra méltán vagyunk büszkék. Egy kapitális bika elejtésének lehetősége már a 20. század során is neves vadászok hosszú sorát vonzott a Kaszóba külföldről és hazánkból egyaránt.

„Somogyország” zöld szíveA jelenleg is folytatott tudatos és tervszerű vadgazdálkodásunkkal mindent megteszünk, hogy a közelmúlt hibáit kijavítsuk, és a kaszói bika ismét méltó legyen régi híréhez.

Társadalmi feladatok

Az adott ságoknak, valamint a kis erdőterületnek köszönhetően Kaszóban fokozott figyelemmel kell lennünk az erdő hármas szerepe közötti egyensúly megőrzésére. A folyamatosan növekvő közjóléti és védelmi feladatok terheit ma már nem lehet csak a fára hárítani, törekednünk kell egyéb források bevonására is. Egy erdőgazdaság alkalmazott – jának több területen is ott honosan kell mozognia, nem véletlenül mondjuk az erdészekről, hogy polihisztorok, akikre ma van csak igazán nagy szükség. Ennek megfelelően a pályázati lehetőségek kiaknázására, az erdészek társadalmi elismertségének visszaszerzésére ugyancsak nagy hangsúlyt fektetünk.

www.kaszort.hu

„Somogyország” zöld szíveJégkorszaki lápmaradványok

A napjaink természetvédelmét kísérő hangzatos mondatok, szlogenek és célok mit sem érnének, ha azokat nem ültetnénk át az erdészek és a vadászok hétköznapjaiba, a józan ész keretei között. Hosszú évtizedek eredményes gazdálkodása tett e lehetővé, hogy a kaszói erdőtömb több mint 90%-a NATURA 2000-es oltalom alá került. Talán még ennél is fontosabb, hogy területünkön található az országos jelentőségű természetvédelmi terület, a Baláta-tó. Az ősláp 1942 óta élvez védelmet, így Somogy megye legrégebbi természetvédelmi területe. Védett ségét gazdag növény- és állatvilága, illetve a jégkorszaki lápmaradvány megőrzése indokolja, 2008-ban a kibővített természetvédelmi terület bekerült a hazai erdőrezervátumok sorába. Az ősláp megfi gyelésére a Kaszó településtől mintegy húszperces kényelmes sétával, vagy az erdőgazdaság kisvasútjával megközelíthető madármegfigyelő toronyból nyílik lehetőség, akár szakmai kísérett el is.

„Somogyország” zöld szíve