Lapszemle

Az arató-cséplőgépek kiválasztása

Magyarországon az arató-cséplőgépekkel a magra termesztett növényeket évente 3,7-3,8 millió hektárról takarítják be. Ez a szántóterület több mint 80 százalékát érinti. Ezen belül a kalászos gabonák 1,8 millió, a kukorica 1,2 millió hektárt, az olajnövények mintegy 0,8 millió hektárt jelentenek. Jobb években 18-19 millió tonna megtermelt szemestermény sorsa függ tőlük, azaz időben és megfelelő minőségben kerülnek-e a raktárakba. Ezek a termények adják a növénytermelés ágazati termelési értékének 60 százalékát és a magyar agrárexportban is meghatározó a szerepük. Mindezek jelentős követelményeket támasztanak az arató-cséplő gépekkel szemben.

A legtöbb gabonatermelő gazdaságban a gépberuházásoknál is megkülönböztetett figyelmet kapnak a kombájnok. A traktorok után a legtöbb beruházási forrást rendszerint az arató-cséplőgépek beszerzésére fordítják a hazai gazdaságok. A gépek ára a teljesítménytől függően 30 és 100 millió forint között szóródik. Ez azt jelenti, hogy már a beszerzésnél rendkívül körültekintően kell eljárni a gépek kiválasztásánál, a szükséges kombájnkapacitások kialakításánál. Az első lépés a konstrukció és teljesítmények megválasztása, kedvező kihasználása és a feladatokhoz pontosan méretezett kombájnkapacitás kialakítása. Az üzemek többségében a kalászosok termőterületének, a hozamok és a betakarításra rendelkezésre álló idő függvényében kell a kiválasztott kombájn-kapacitást méretezni és ehhez kell a gépek teljesítményét megválasztani. (…)